3 min lezen

Slapende piloot vliegt de laan uit!

NL

Even de cockpit verlaten om een dutje te doen? Het leek de vermoeide piloot tijdens een vlucht van Zurich naar Osnabrück wel een goed idee. Maar het kwam de slaapkop duur te staan. Hij werd op staande voet ontslagen door de vliegtuigmaatschappij. In het hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
gaat de discussie met name over het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
: een foto van de lege stoel in de cockpit, gemaakt door de co-piloot. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten vat de zaak samen.

Ontslag op staande voet 

Het zal niemand verbazen dat het een piloot niet is toegestaan om tijdens een vlucht de cockpit te verlaten. Zelfs niet als er een co-piloot aanwezig is. Nu zal een wc-bezoekje nog kunnen, maar langer echt niet. Niet verwonderlijk dus dat de werkgever tot ontslag op staande voet overging toen hij hoorde dat één van zijn piloten tijdens een vlucht een lange tijd in de passagers cabin van het vliegtuig had liggen slapen. 

Piloot ontkent slapen

De piloot vocht zijn ontslag aan bij de kantonrechter. Hij ontkende dat hij tijdens de vlucht de cockpit had verlaten. Volgens de advocaat van de piloot had de piloot alleen geslapen toen het vliegtuig nog aan de grond stond. De advocaat van de werkgever voert aan dat de piloot tijdens een mondeling gesprek zelf heeft erkend dat hij heeft geslapen. 

Getuigenverklaring co-piloot

Bovendien heeft de co-piloot op de betreffende vlucht onder ede verklaard dat de piloot tijdens de vlucht is gaan slapen. De co-piloot was hier zelfs zo verbaasd over dat hij foto’s heeft gemaakt van de lege stoel. Deze foto’s heeft hij vervolgens -na landing- in een whatsapp-berichtje met zijn familie gedeeld. Tijdens de zitting heeft de co-piloot het berichtje met foto’s aan de kantonrechter laten zien. Volgens de kantonrechter had de werkgever een dringende grond voor ontslag. 

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

In hoger beroep trekt de advocaat van de piloot de foto’s in twijfel. Volgens de piloot kan niet worden vastgesteld dat de foto’s van de lege cockpit gemaakt zijn tijdens de betreffende vlucht. Ze kunnen net zo goed op een eerdere vlucht gemaakt zijn. Er is geen bewijs van de datum en tijdstip waarop de foto’s zijn gemaakt. Zogeheten metadata ontbreekt namelijk. Volgens de piloot kunnen de foto’s en het whatsapp-berichtjes daarom niet als bewijs dienen.

Manipulatie foto’s niet aannemelijk

Het hof is het hier niet mee eens. De kantonrechter heeft in zijn beslissing meegenomen dat het moment waarop de foto’s zijn gemaakt niet kan worden vastgesteld. Niettemin is het onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de co-piloot deze bericht zou hebben gemanipuleerd. 

Beperkte bewijskracht foto’s

Het hof bevestigt dat de whatsapp-berichtjes en de foto’s op zichzelf inderdaad beperkte bewijskracht hebben. Maar de foto’s hebben wel enige betekenis, te weten als ondersteunend bewijs bij de getuigenverklaring Een getuigenverklaring kan alleen als bewijs dienen, voor zover die verklaring betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten.
» Meer over getuigenverklaring
getuigenverklaring
van de co-piloot. De theoretische mogelijkheid dat de data en tijdstippen in de telefoon van de co-piloot zijn veranderd, is onvoldoende grond om het bewijsmateriaal en de getuigenverklaring als ongeloofwaardig terzijde te laten. 

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence