Ontslag (nemen) en de gefixeerde schadevergoeding

Als een werknemer ontslag wil nemen of als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moeten zij in principe de opzegtermijn in acht nemen. Als een van beide partijen dat niet doet, dan is hij of zij mogelijk een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. Maar hoe zit het dan als een werknemer al voordat de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
daadwerkelijk is begonnen, ontslag neemt? Moet hij of zij dan ook een gefixeerde schadevergoeding betalen? Advocaat arbeidsrecht Manon van den Brand legt uit.

Wat is onregelmatige opzegging?

Als een werkgever of werknemer niet de juiste opzegtermijn in acht neemt, dan is er sprake van een onregelmatige opzegging De opzegging welke niet voldoet aan de wettelijke regels die aan opzegging zijn gesteld.
» Meer over onregelmatige opzegging
onregelmatige opzegging
. Onregelmatig is ook een tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen tussentijdse opzegbepaling is opgenomen.

Berekening gefixeerde schadevergoeding

De partij die niet de juiste opzegtermijn in acht neemt, is aan de andere partij een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. Zoals de term al doet vermoeden: dit is een vast bedrag waarvan de hoogte gelijk is aan het loon voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst nog zou duren bij een “gewone” opzegging. Bij een onregelmatige opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegbepaling is de gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het loon over de resterende termijn van de arbeidsovereenkomst. Of daadwerkelijke schade is geleden, is dus niet van belang voor de hoogte van de gefixeerde schadevergoeding.

Begint opzegtermijn vóórdat werknemer werkt te lopen?

In deze zaak deed een werknemer mee aan een sollicitatieprocedure. Partijen hebben uiteindelijk een arbeidsovereenkomst voor een jaar getekend, ingaande op 5 maart 2018. De arbeidsovereenkomst kon tussentijds worden opgezegd. Nog voordat de werknemer startte met werken, liet hij op 25 januari 2018 weten dat hij afzag van de gesloten arbeidsovereenkomst. De werkgever verzoekt via een advocaat de werknemer te veroordelen tot het betalen van de gefixeerde schadevergoeding.

Opzegging arbeidsovereenkomst voor start

Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat sommige arbeidsrechtelijke bepalingen al van toepassing kunnen zijn voordat een werknemer feitelijk werkzaamheden verricht. Volgens de rechter is het dan ook onlogisch dat de werknemer pas zijn arbeidsovereenkomst kan opzeggen nadat hij daadwerkelijk begint met werken. De werknemer kon dan ook de arbeidsovereenkomst al opzeggen vóórdat hij was gestart.

Gefixeerde schadevergoeding verschuldigd?

Vervolgens beantwoordt de rechter de vraag wanneer de opzegtermijn dan begint te lopen: vanaf de datum van opzegging of vanaf de eerste dat hij zou beginnen met werken? De rechter oordeelt dat de opzegtermijn direct, op de dag van opzegging, begint te lopen. Uit de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
blijkt dat de opzegtermijn één maand bedraagt. Dit betekent dat de opzegging van 25 januari 2018 resulteert in een geldige opzegging tegen 1 maart 2018, aangezien een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand moet worden opgezegd. De vordering van de werkgever wordt afgewezen.

Advocaat bij plotseling ontslag

Als uw werknemer plotseling ontslag heeft genomen of u bent als werknemer plotseling ontslagen door uw werkgever waarbij één van beide niet de opzegtermijn in acht heeft genomen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen. Een verzoek tot gefixeerde schadevergoeding moet namelijk binnen twee maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend worden. Mocht u dan ook ooit te maken krijgen met een onregelmatige opzegging, dan kan een advocaat u hierover adviseren.

Meer in Arbeidsrecht
Motiveringsplicht bij contracten van bepaalde tijd: hoe zit het?
Maaltijdbezorger Deliveroo: werknemer of niet?

Steeds vaker willen bedrijven hun werknemers uit dienst laten treden om ze vervolgens als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er) in...

Sluiten