3 min lezen

Betaalde snuffelmiddag kan leiden tot (ongewenste) vierde schakel in keten van arbeidsovereenkomsten

NL

Sinds 1 januari 2020 is de ketenregeling Vanaf 1 juli 2015 is er sprake van de 3*2*6-regeling. Hier wordt uitgelegd wat de regeling inhoudt en wat de uitzonderingen op de regel zijn.
» Meer over ketenregeling
ketenregeling
weer veranderd. De (nieuwe) ketenregeling houdt in dat wanneer er sprake is van méér dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen drie jaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatste arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
geldt te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Als er sprake is van verschillende werkgevers, dan tellen opvolgende arbeidsovereenkomsten ook mee als de werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs als elkaars opvolger moeten worden aangemerkt. Steeds vaker vragen werkgevers toekomstige werknemers om een dagje proef te draaien om te kijken of de werknemers geschikt zijn voor de functie en of zij in de organisatie passen. Maar kan zo’n proefdag worden gezien als een (mondelinge) arbeidsovereenkomst en dus meetellen in de keten van arbeidsovereenkomsten? Arbeidsrecht-advocaat Sander Schouten bespreekt een recente uitspraak waarin deze vraag voorlag.

Snuffelmiddag

Werknemer solliciteerde naar de functie van zelfstandig werkend kok bij Holland Casino. Holland Casino had een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met Compass Group op basis waarvan Compass Group leiding en toezicht had over de horeca-activiteiten bij Holland Casino. Nadat werknemer een (succesvol) sollicitatiegesprek had gehad, heeft hij in oktober 2015 één keer drie uur meegedraaid in de keuken van Holland Casino. Tijdens zijn snuffelmiddag verrichtte werknemer ook enkele werkzaamheden.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Deze snuffelmiddag was voor beide partijen goed bevallen. Op 1 december 2015 trad werknemer dan ook in dienst bij Compass Group op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden en bekleedde hij de functie van zelfstandig werkend kok bij het Holland Casino. In december 2015 verzocht werknemer Compass Group om de drie gewerkte uren in oktober 2015 uit te betalen. Dit is ook gebeurd. Op 1 juli 2016 liep de arbeidsovereenkomst af. Compass Group heeft de arbeidsovereenkomst met drie maanden verlengd, tot 1 oktober 2016.

Overgang van onderneming en nieuwe arbeidsovereenkomst

Vervolgens vindt er een overgang van onderneming plaats tussen Compas Group en Holland Casino. Aangezien Holland Casino de samenwerking met Compass Group had beëindigd, gingen alle werknemers van Compass Group die per 1 oktober 2016 volledig en structureel werkzaam waren voor Holland Casino van rechtswege over naar Holland Casino. Vervolgens sloten Holland Casino en werknemer ook weer een reeks arbeidsovereenkomsten.

Werknemer stelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Uiteindelijk ontstaat er een discussie tussen werknemer en Holland Casino of werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet. Werknemer start een procedure en vraagt de kantonrechter onder andere voor recht te verklaren dat er tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en Holland Casino te veroordelen tot betaling van het overeengekomen salaris tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd.

Kantonrechter: proefdag telt als arbeidsovereenkomst in de keten

Vervolgens overweegt de kantonrechter dat partijen van mening verschillen over de vraag of de proefdag kwalificeert als arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt werknemer in het gelijk, daar waar hij stelt dat aan alle drie de elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Het staat vast dat werknemer gedurende drie uur in het restaurant aan de zogeheten warme kant (diner) heeft meegedraaid. Dit blijkt ook uit het bezoekersoverzicht waar werknemer als kok vermeld staat en de verklaring van de chef-kok. In het verlengde valt niet in te zien dat werknemer zonder aanwijzingen van deze chef-kok werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarmee is sprake geweest van een gezagsverhouding De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.
» Meer over gezagsverhouding
gezagsverhouding
. Tot slot heeft de werknemer loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Dat dit loon pas is betaald nadat werknemer in dienst trad bij Compass Group, doet daaraan niet af.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat voorzichtigheid is geboden voor werkgevers als zij potentiële nieuwe werknemers een paar uur laten meedraaien in de organisatie. Zo’n proefdag kan tot gevolg hebben dat een werknemer een succesvol beroep doet op de ketenregeling en dus voor onbepaalde tijd in dienst is.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence