De terugkeergarantie van een ambtenaar: goed formuleren!

Als een ambtenaar kiest voor het ondernemerschap en een eigen bedrijf start, is het  mogelijk om een terugkeergarantie af te spreken. Een terugkeergarantie houdt in dat de ambtenaar mag terugkeren naar zijn werkplek als het niet lukt zijn bedrijf op te starten. Maar het is van groot belang de terugkeergarantie duidelijk te formuleren, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

 

Ambtenaar en terugkeergarantie

De ambtenaar in kwestie was in dienst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zijn werkzaamheden kwamen te vervallen. De ambtenaar mocht (kort gezegd) kiezen tussen herplaatsing of een eigen bedrijf starten. De ambtenaar koos voor het ondernemerschap. Afgesproken werd “voor het geval het bedrijf onvoldoende van de grond zou komen” dat de ambtenaar binnen 1 tot 17 maanden  nadat hij vrijgesteld was van zijn werk voor de IND en poogde zijn bedrijf te starten, zou morgen terugkeren. Een terugkeergarantie dus.

Ondernemersrisico ligt bij de ambtenaar

De ambtenaar deed vervolgens binnen de termijn van 17 maanden een beroep op de terugkeergarantie. Hij was weliswaar een bedrijf gestart, maar kon zijn gezin daarvan niet onderhouden. Het bedrijf was niet genoeg van de grond gekomen volgens de ambtenaar. De IND was het daar niet mee eens en ontsloeg hem. Het bedrijf was feitelijk immers “van de grond gekomen”, aldus de IND. Dat het bedrijf niet voldoende inkomsten genereerde voor de ambtenaar was volgend de IND niet relevant. Dat was geen voorwaarde voor de terugkeergarantie.

Letterlijke tekst terugkeergarantie niet doorslaggevend

De rechtbank is het eens met de IND en overweegt daarbij dat de letterlijke tekst van de afspraak niet doorslaggevend is. De rechtbank heeft onderzocht wat bedoeld wordt met het ‘van de grond komen van het bedrijf’ en concludeert dat partijen het niet eerder gehad hadden over de financiële situatie van het bedrijf. De ambtenaar kan daarom niet bewijzen dat de terugkeergarantie kan worden ingeroepen omdat  het bedrijf te weinig inkomsten  genereert. Het ontslag van de ambtenaar houdt dan ook stand: de IND hoeft geen uitvoering aan de de terugkeergarantie te geven.

Meer in Ambtenarenrecht
Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Functieomschrijving ambtenaar: belangrijker dan opleidingsniveau

Een ambtenaar die het oneens is met zijn functieomschrijving kan daartegen in bezwaar gaan. Niet alleen is de functieomschrijving immers...

Sluiten