3 min lezen

Man vindt duizenden euro’s op zijn werk. Wie mag het geld houden?

NL

Een werknemer van de milieustraat (afvalpunt) in Dordrecht vindt tijdens zijn werk een geldbedrag van € 15.100,-. Hij maakt bij de gemeente melding van zijn vondst en enkele dagen later ook bij de voorman van de milieustraat. De exploitant van de milieustraat is van mening dat zij recht heeft op het geld, dagvaardt de werknemer en vordert afgifte. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit hoe de rechter daarover oordeelt.

15.100 euro cash gevonden in printer

De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in deze procedure is gedetacheerd bij HVC, de exploitant van de milieustraat in Dordrecht. Tijdens zijn werkzaamheden, eind februari/begin maart 2015 vindt hij in een printer een aantal enveloppen met daarin een contant geldbedrag van € 15.100,-. Van zijn vondst maakt hij vervolgens melding bij de gemeente, en daarna ook bij HVC. De werknemer wordt vervolgens door HVC verzocht de enveloppen, inclusief de inhoud, aan haar te overhandigen. De werknemer weigert dat.

HVC eigenaar geworden van printer

In de wet staat dat als iemand het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
 van een roerende zaak kwijtraakt, als hij het bezit prijsgeeft met de bedoeling zich van de eigendom te ontdoen. Dat geldt dus ook voor printers die als afval op de milieustraat worden aangeboden. In de wet staat voorts dat degene die dat soort zaken in bezit neemt, daarvan eigenaar wordt. De rechter komt daarom tot de conclusie dat HVC eigenaar is geworden van de printer. Maar dat betekent nog niet dat HVC ook eigenaar is geworden van het geld.

Eerlijke vinder wordt eigenaar

De rechter gaat er namelijk van uit dat de eigenaar van de printer en het geld wel de bedoeling had afstand te doen van de printer, maar niet van het geld. Er moet dus van uitgegaan worden dat hij het geld is verloren. Als iemand een verloren zaak vindt, dan rust op hem de plicht daarvan bij de gemeente aangifte te doen. Als de rechtmatige eigenaar de zaak vervolgens niet terugvraagt, dan wordt de vinder eigenaar daarvan.

Advocaat: ‘Geld gevonden op terrein HVC dus van HVC’

In een laatste poging stelt de advocaat van HVC dat de werknemer het geld heeft gevonden tijdens het verrichten van werkzaamheden voor haar, en bij het vinden dus heeft gehandeld namens HVC. Ook stelt HVC dat zij als vinder moet worden beschouwd omdat het geld op haar terrein is gevonden. De rechter gaat daar echter niet in mee: ‘vinden’ is geen rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
die een werknemer namens haar werkgever verricht, ook niet als de zaak op haar terrein wordt gevonden.

Werknemer mag het geld houden, tenzij…

De werknemer mag het geld dus houden, tenzij de rechtmatige eigenaar zich binnen een jaar na de aangifte van de vondst meldt, aldus artikel 6 van boek 5 BW.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence