Gerechtshof Amsterdam bevoegd in zaak over verbindend verklaren schikking Converium

Hidde Reitsma schreef op de Engelstalige website van AMS dit artikel over een belangwekkende uitspraak die het Gerechthof Amsterdam op 17 januari 2012 deed. In die zaak achtte het Hof zich definitief bevoegd om te oordelen over het verbindend verklaren van een tweetal internationale schikkingsovereenkomsten tussen enerzijds Converium en haar moedermaatschappij Zürich Financial Services LTD en een tweetal Nederlandse belangenorganisaties (een speciaal voor deze zaak in het leven geroepen stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
en de VEB). Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma licht toe. 

De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade: handel voor de Nederlandse economie

Deze wet (“de WCAM”) werd in 2005 ingevoerd en was meteen succesvol. Als gevolg van de recente uitspraak lijkt op basis van deze wet het Gerechtshof Amsterdam alle schikkingsovereenkomsten tussen potentieel aansprakelijke partijen en Nederlandse belangenorgaties verbindend te kunnen verklaren, zelfs als (bijna) geen enkele van de potentiële gedupeerden woonachtig is in Nederland. De uitspraak zou vervolgens betrekkelijk eenvoudig in de hele EU, Noorwegen, IJsland en Zwitserland ten uitvoer gelegd moeten kunnen worden. Nederland  is het enige EU-land met wetgeving die een dergelijke collectieve verbindendverklaring mogelijk maakt. Er wordt daarom al gezegd dat de WCAM een belangrijk nieuw juridisch ‘exportproduct’ is.

Het gehele artikel vindt u hier.

More in Procesrecht, Verbintenissenrecht
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste mededeling

Op 6 januari 2012 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een overheid wegens onjuiste...

Close