Bij uitleg contract gaat het om ‘werkelijke bedoeling’ partijen

Het hof Amsterdam heeft in een recent arrest overwogen dat bij de uitleg van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
rekening moet worden gehouden met de werkelijke bedoeling die partijen daarbij hadden. Advocaat Mathijs van Riet gaat in op de uitleg van overeenkomsten en bespreekt de zaak.

Contractovername en kredietfaciliteit

Een groep vennootschappen (de “Groep”) had verschillende kredietfaciliteiten bij twee Nederlandse banken, voor een totaalbedrag van ruim € 21 miljoen. Van dit bedrag was € 1.1 miljoen gereserveerd als bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
voor een schuld die de Groep aan een buitenlandse bank had.

De Nederlandse banken droegen in 2013 de hele kredietfaciliteit over aan de nieuwe aandeelhouder van de Groep. Bij deze contractsovername Het overnemen van een rechtsverhouding door een derde.
» Meer over contractsovername
contractovername
spraken de Nederlandse banken af dat als op de overdrachtsdatum zou blijken dat de totale schuld minder dan € 21 miljoen zou zijn, de Groep het verschil als krediet mag gebruiken en kan opnemen.

Lagere schuld buitenlandse bank

Uiteindelijk bleek de schuld van de Groep aan de buitenlandse bank een stuk lager te zijn. De schuld bedroeg geen € 1.1 miljoen, maar ongeveer € 850.000. De Groep en de aandeelhouder vonden dat dit verschil hun toekwam en vorderden dat de Nederlandse banken dit verschil aan hun uitbetaalden.

Uitleg van overeenkomsten

Sinds het Haviltex-arrest van de Hoge Raad is het bij de uitleg van overeenkomsten naar Nederlands recht vaste prik dat niet alleen de letterlijke tekst van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
wordt meegewogen. De Hoge Raad bepaalde kort gezegd dat náást de tekst van de overeenkomst, ook de bedoelingen van partijen bij die overeenkomst van belang zijn. Daarbij moet worden gelet op alle betrokken, relevante omstandigheden.

Commerciële handelscontracten

De Haviltex-norm is in de jaren ontwikkeld. Zo is in de rechtspraak aangenomen dat bij grote, commerciële contracten waarbij de partijen zijn begeleid door juristen een omstandigheid kan zijn om méér aandacht te besteden aan wat de partijen op schrift hebben gesteld.

Werkelijke bedoeling van partijen

Het hof Amsterdam erkende impliciet dat het overnamecontract voor meerdere interpretaties vatbaar was en zocht daarom naar de ‘werkelijke bedoeling van partijen.’ Hierbij speelde volgens het hof mee dat de Groep, de aandeelhouder en de Nederlandse banken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst geregeld met elkaar hebben gemaild en onderhandeld.

Volgens het hof bleek uit de e-mails dat de totale schuld van € 21 miljoen een maximum betrof, dat in de verhouding tussen de betrokken partijen (de Groep, de aandeelhouder en de Nederlandse banken) niet afhankelijk was van wat de buitenlandse bank daadwerkelijk van de Groep te vorderen zou hebben. Dat de buitenlandse bank uiteindelijk een lagere vordering op de Groep had, was voor de uitleg van het overnamecontract dus niet relevant. Het hof wees daarom de vordering van de Groep en de aandeelhouder af.

Begeleiding bij contracteren en procederen

Bij de uitleg van contracten is niet alleen de tekst van de overeenkomst relevant, maar ook de intenties die de partijen daarbij hadden. Alle relevante omstandigheden moeten daarom bij de uitleg van een overeenkomst worden betrokken.

Heeft u vragen over contracteren of procederen in Nederland? De advocaten van AMS Advocaten hebben vele jaren ervaring en staan u graag te woord!

More in Verbintenissenrecht
Betaling op de bankrekening van een hacker: voor risico van de gehackte schuldeiser of van de betalende schuldenaar?

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag voor wiens risico een betaling op een...

Close