Terug
b

bankgarantie

Een bankgarantie is een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen de begunstigde en de bank. In deze overeenkomst stelt de bank zich garant voor een bedrag dat de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
dient te betalen aan de begunstigde of, als het gaat om het leveren van een prestatie,  voor vergoeding van de schade als de wederpartij zijn verplichting niet nakomt.

Als aan de voorwaarden van de bankgarantie is voldaan, dient de bank op eerste schriftelijke verzoek van de begunstigde het overeengekomen bedrag aan begunstigde uit te keren. Vervolgens ontstaat er een financiële verplichting tussen de wederpartij (ten behoeve waarvan de bank zich garant had gesteld) en de bank.

Er zijn verschillende bankgaranties. Een huurgarantie ziet op de betaling van huur en wordt ten behoeve van de verhuurder door (de bank van) huurder afgegeven. Als de huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder de bankgarantie inroepen. Ook kan er bij het sluiten van een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
voor een huis in plaats van een waarborgsom De borg die een verhuurder van een huurder vraagt als garantie op een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst.
» Meer over waarborgsom
waarborgsom
een bankgarantie worden afgegeven. Komt de koper niet na, dan kan de verkoper de bankgarantie inroepen.

De bankgarantie is niet wettelijk geregeld en het hangt aldus van de overeenkomst af onder welke voorwaarde de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
kan worden ingeroepen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op