Terug
w

waarborgsom

Een bedrag dat huurders aan verhuurder dienen te betalen bij aanvang van de huurovereenkomst welke als waarborg dient van een deugdelijke nakoming van de huurovereenkomst.

De waarborgsom is niet aan een maximum verbonden. Meest gangbaar is een bedrag gelijk aan driemaal de kale huur voor bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
. Voor woonruimte is een waarborgsom gelijk aan een maandhuur gangbaar. Bij het einde van de huurovereenkomst krijgt de huurder de waarborgsom terug tenzij deze wordt verrekend door de verhuurder met schade aan het gehuurde. De verhuurder is geen rente verschuldigd over de waarborgsom. Bij de verhuur van bedrijfsruimte kan in plaats van een waarborgsom soms ook worden volstaan met een bankgarantie De garantstelling van een bank om een geldbedrag aan de begunstigde uit te keren als de wederpartij niet nakomt of niet betaalt.
» Meer over bankgarantie
bankgarantie
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op