Terug
c

contractsovername

Het overnemen van een rechtsverhouding zoals die in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
is vastgelegd. De overname tussen de contractspartij en de overnemende partij moet schriftelijk gebeuren. De wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
(van de partij die overdraagt) moet instemmen met de overname. De instemming is vormvrij maar indien schriftelijk worden latere bewijsproblemen voorkomen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op