3 min lezen

Rechter sanctioneert procespartij voor veelvoud aan stellingen

NL

In een procedure waarin de rechtbank Oost-Brabant deze zomer uitspraak deed, veroordeelde zij de eiseres tot het betalen van een hogere vergoeding aan advocaatkosten van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
dan gebruikelijk is. Dat deed de rechtbank in verband met de wijze waarop zij had geprocedeerd. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

Ex-bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur

In deze zaak heeft beddengigant Swiss Sense een ex-bestuurder gedagvaard, omdat Swiss Sense meende dat die jegens haar aansprakelijk was in verband met (kort gezegd) onbehoorlijk bestuur. Swiss Sense vordert een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro. De ex- bestuurder stelt zich echter op het standpunt dat er een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
tot stand is gekomen waarin hij en Swiss Sense elkaar finale kwijting hebben verleend.

Swiss Sense dagvaardt ex-bestuurder

Desalniettemin dagvaardt Swiss Sense haar ex-bestuurder. Zij maakt hem een veelvoud van verwijten waaronder het verwijt dat de ex-bestuurder een huurovereenkomst zou hebben vervalst, nadelige overeenkomsten met derden zou zijn aangegaan, dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, dat hij na zijn vertrek Swiss Sense producten zou hebben nagemaakt en bedrijfsgevoelige informatie zou hebben doorgespeeld en zelfs dat de ex-bestuurder zich zou hebben laten omkopen. De advocaat van Swiss Sense slaagde er echter niet in om die stellingen te bewijzen: de rechter wees alle vorderingen af, maar Swiss Sense bracht wel een veelvoud aan stukken in het geding.

Te veel en te laat ingediende producteis

De advocaat van Swiss Sense bracht veertien dagen voor comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
van partijen veertien aanvullende producties in het geding. Vervolgens bracht zij vier dagen voor de comparitie nog eens vier aanvullende producties in het geding en drie dagen voor de comparitie nog eens drie aanvullende producties. In totaal ging het om een pakket van ongeveer 6 centimeter dik. De rechtbank meent dat die laatste twee producties te laat zijn ingediend, terwijl het documenten betreft die al lang aan Swiss Sense ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
stonden. Bovendien heeft de advocaat van Swiss Sense geen reden gegeven waarom deze pas op het laatste moment in het geding konden worden gebracht. De te late indiening van de stukken is in strijd met de goede procesorde, aldus de rechtbank.

Producties zonder toelichting niet toegelaten

Van de veertien wel tijdig ingediende producties wordt het grootste deel ook niet toegelaten door de rechtbank. Zij overweegt dat die bestaan uit reeksen van facturen en statistieken die niet van een toelichting zijn voorzien. Die producties hadden volgens de rechtbank in een veel eerder stadium kunnen worden overgelegd terwijl van de ex-bestuurder niet kan worden verwacht dat hij tussen de dag van indiening en de dag van de zitting deugdelijk de inhoud van de producties kan beoordelen en ertegen verweer kan voeren. De rechtbank meent dat de ex-bestuurder daardoor ernstig in zijn verweer is geschaad. Ook die producties worden dus geweigerd en door de griffier aan Swiss Sense geretourneerd.

Veelvoud van stellingen ter comparitie

De rechtbank stelt vervolgens vast dat de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
zich tijdens de comparitie tegen een veelheid van stellingen van Swiss Sense heeft moeten verweren. Daarom was er, aldus de rechtbank, eigenlijk sprake van zowel een comparitie, als een pleidooi. Gelet daarop, en gelet op de omvang van de zaak veroordeelt de rechtbank Swiss Sense tot betaling aan gedaagde van een extra punt in de proceskostenvergoeding van de advocaat. In plaats van het (gelet op het belang van de zaak en het aantal verrichte proceshandelingen) gebruikelijke tarief van € 9.633,- dient Swiss Sense aan gedaagde een bedrag van € 12.844,- te betalen.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence