Netherlands Commercial Court opent in 2017 haar deuren

In navolging van een aantal mondiale handelscentra (Londen, Dublin, Singapore, Delaware (VS) en Dubai) opent Nederland per 1 januari 2017 een “commercial court” voor het oplossen van internationale handelsconflicten. Het idee van de Raad van de rechtspraak dateert uit 2014, maar krijgt nu echt gestalte. Maar wat het is precies en wat voegt het toe aan de bestaande rechtspraktijk? Advocaat procesrecht Marco Guit legt uit.

Procederen bij Netherlands Commercial Court

Er is steeds meer vraag naar gespecialiseerde rechters voor internationale en complexe handelsgeschillen. Een Commercial Court is een gespecialiseerde rechtbank die deze conflicten kan behandelen. De Nederlandse variant wordt ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam, met het Amsterdamse gerechtshof als beroepsmogelijkheid. Verwacht wordt dat jaarlijks 100 geschillen in eerste aanleg en 25 hoger beroepen behandeld zullen worden. Er is nog wel een wetswijziging nodig die rechtspraak in het Engels mogelijk maakt.

Normale rechtszaak en internationale arbitrage

De NCC voorziet in een behoefte die tussen normale rechtspraak en internationale arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
ligt. Het biedt specifieke expertise en kwaliteit van rechters, wat zal resulteren in een efficiëntere behandeling en dus lagere kosten. Daarnaast kan digitaal en in het Engelse geprocedeerd worden volgens Nederlands procesrecht. Internationaal wordt dat als efficiënt, voortvarend en voorspelbaar gezien. Daarbij komt dat de Nederlandse rechtspraak bekend staat als onafhankelijk, onpartijdig, goedkoop en snel.

Sterke economie, gunstig vestigingsklimaat

Ondanks dat Nederland een achterstand heeft in te lopen (in Londen is men al vanaf 2011 bezig), kan de NCC volgens de Raad voor de rechtspraak jaarlijks 60 tot 75 miljoen euro opleveren voor de Nederlandse maatschappij. Sterke (internationale) rechtspraak helpt mee aan een sterke economie, een gunstig vestigingsklimaat en dus meer banen! Nederland is een exportland met een open economie en heeft een belangrijke logistieke sector. Deze factoren kunnen de NCC tot een succes maken.

Advocaat voor internationale arbitrage

Het is wel nog de vraag in hoeverre dit gerecht daadwerkelijk een bruikbaar alternatief zal kunnen zijn voor de internationale arbitragepraktijk. Op basis van het verdrag van New York kunnen arbitrale vonnissen nagenoeg overal ter wereld ten uitvoer worden gelegd, wat niet geldt voor door de NCC te wijzen vonnissen.

More in Procesrecht
betwisting verklaring derdenbeslag
Notoire wraker krijgt wrakingsverbod opgelegd door rechter

Een rechter in een procedure moet onpartijdig zijn. Dat is één van de grondbeginselen van ons rechtssysteem. Als een rechter...

Close