Kort geding stadionverbod: wat is de waarde van het bijwonen van voetbalwedstrijden?

Een kort geding kan te allen tijde bij de civiele rechter van de rechtbank worden aangespannen. Ook in zaken die normaal onder de exclusieve bevoegdheid van de kantonrechter vallen. In die gevallen is de kantonrechter overigens ook bevoegd om een voorlopige voorziening af te geven. Andersom geldt dit niet. Zaken waarin de rechtbank (en niet de kantonrechter) bevoegd is, kunnen alleen in kort geding door de civiele rechter worden behandeld. Advocaat procesrecht Thomas van Vugt gaat hier nader op in.

Advocaat verplicht bij voorzieningenrechter

Het hangt van de aard en het financiële belang van de zaak af of de kantonrechter bevoegd is. De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000 en alle arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen betreffende consumentenkoop De koop van een roerende zaak door een particulier bij een bedrijf.
» Meer over consumentenkoop
consumentenkoop
. Het verschil tussen een kort geding bij de rechtbank en bij de kantonrechter zit met name in de verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Bij een kort geding bij de kantonrechter is de vertegenwoordiging niet verplicht. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank wel.

Opheffing stadionverbod

In een recente zaak had een voetbalsupporter een kort geding bij de kantonrechter aangespannen tegen de KNVB. De KNVB had de man een stadionverbod opgelegd voor de duur van 45 maanden. De supporter vorderde in kort geding opheffing dan wel schorsing van het stadionverbod. De advocaat van de KNVB voerde echter meteen aan dat de vordering moet worden gekwalificeerd als een vordering van onbepaalde waarde. En deze vorderingen worden in beginsel niet door de kantonrechter behandeld maar door de rechtbank. Uitzondering is als er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering in ieder geval geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000. 

Kort geding bij kantonrechter

Volgens de PSV-supporter had zijn vordering een waarde van € 5.500,- dus ruim onder de grens. Hij was op dit bedrag uitgekomen door het aantal PSV-wedstrijden dat hij door het verbod moest missen te vermenigvuldigen met de prijs van een toegangskaart. De kantonrechter achtte deze berekening niet toereikend.

Waarde van bijwonen wedstrijd

Het stadionverbod ziet namelijk niet alleen op wedstrijden van PSV maar op alle wedstrijden in binnen- en buitenland waaraan een Nederlandse, betaalde voetbalorganisatie of een team van Oranje zal deelnemen. De waarde van het bijwonen van een wedstrijd is niet zonder meer gelijk aan de prijs van een kaartje. Zoals de kantonrechter terecht opmerkt, er zijn supporters die wedstrijden van hun club “voor nog geen goud zouden willen missen”.

Onbevoegd verklaring

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de vordering onder de grens van € 25.000 valt. Daarom kan hij niet anders dan zich onbevoegd te verklaren. Alleen de voorzieningenrechter van de rechtbank is bevoegd om over de opheffing van het stadionverbod te oordelen.

AMS Advocaten bij kort geding

Uit deze zaak blijkt dat het niet altijd meteen duidelijk is of een vordering onder de bevoegdheid van een kantonrechter valt. Aangezien de civiele rechter in kort geding altijd bevoegd is, geldt dat bij twijfel beter het kort geding daar kan worden gestart. In deze zaak had de supporter zich de kosten van een advocaat bespaard door de vordering bij de kantonrechter in te stellen. Hij liet zich namelijk door zijn vader vertegenwoordigen tijdens de zitting. Maar zoals het gezegde luidt ‘elk voordeel heb z’n nadeel’. De supporter is nu toch duurder uit want hij zal de KNVB opnieuw in kort geding moeten dagvaarden en alsnog een advocaat moeten inschakelen.

More in Procesrecht
DSB Bank versus DNB: Scheringa wil hoofd-communicatie DNB en Wouter Bos horen
DSB Bank versus DNB: Scheringa wil hoofd-communicatie DNB en Wouter Bos horen

Dirk Scheringa, oprichter van DSB Bank, stelt dat DSB failliet is gegaan doordat De Nederlandsche Bank (DNB) informatie lekte. De...

Close