2 min lezen

Hoe lang duurt het voordat de rechter uitspraak doet?

NL

De procesrechtadvocaten van AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden schrijven geregeld artikelen over hoe een procedure in zijn werk gaat. Zo verscheen op deze website eerder een blog over hoe een procedure bij de kantonrechter in zijn werk gaat, wat een kort geding is, en of de wederpartij de advocaatkosten moet betalen als je de procedure wint. In onderstaand artikel vertelt procesrechtadvocaat Thomas van Vugt hoe lang het duurt voordat de rechter uitspraak doet.

Wanneer volgt uitspraak van de rechter?

Hoe lang het duurt voordat je een uitspraak krijgt als er een procedure aanhangig is, is van veel omstandigheden afhankelijk. Uiteraard geldt dat het inhoudelijke debat over de vordering die voorligt dient te zijn afgerond. In sommige gevallen duurt dat een paar weken (bijvoorbeeld in een kort geding) maar in gevallen waarbij er meerdere schriftelijke rondes zijn zoals re- en dupliek, er getuigen moeten worden gehoord of als er deskundigen worden benoemd, kan dat erg lang duren. Waar het inhoudelijke debat in een eenvoudige procedure bij de kantonrechter tot ongeveer een half jaar kan duren, kan het in complexere zaken bij de rechtbank wel twee jaar duren voordat het inhoudelijke debat is afgerond. Maar dat betekent niet dat dan meteen een uitspraak van de rechter komt.

Rechter stelt termijn vast voor uitspraak

Nadat het inhoudelijke debat is afgerond, stelt de rechter namelijk een termijn vast waarbinnen hij uitspraak zal gaan doen. Daar wordt doorgaans bij opgemerkt dat het een streefdatum is, en dat het wijzen van vonnis kan worden uitgesteld. De rechtbank heeft het dan over “aanhouden”. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat de rechterlijke macht van de mogelijkheid tot het aanhouden van een vonnis gebruik maakt. Recent nog beklaagde de rechtbank Oost-Brabant zich daar nog over door in een kort geding vonnis te overwegen:

“Vanwege een veelheid aan te behandelen zaken, de daaruit voortvloeiende drukke werkzaamheden en een krap bezette rechtbankorganisatie is het de voorzieningenrechter en zijn medewerkers – in weerwil van hun inspanningen en onbetaald overwerken – niet mogelijk gebleken het vonnis op de oorspronkelijk beoogde uitspraakdatum (uiterlijk 17 december 2018) gereed te krijgen (…)”

De ervaring leert dat als een zaak voor vonnis wordt gezet, dat die regelmatig zo’n twee à drie keer wordt aangehouden voor 4 weken (bij kantonzaken) of 6 weken (bij rechtbankzaken).

Hoe lang duurt een procedure?

Hoe lang een procedure duurt is dus van veel factoren afhankelijk. In een eenvoudige kort geding procedure is er vaak al binnen enkele weken een uitspraak, terwijl het in ingewikkelde procedures tot wel meer dan twee jaar kan duren. Een gemiddelde of ijkpunt is niet te geven, dat hangt af van de aard en complexiteit van de zaak.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence