3 min lezen

Hof: kop krantenartikel mag suggestief zijn mits nuancering volgt in artikel zelf!

NL

Het Parool besteedt sinds jaar en dag aandacht aan malafide vastgoedpraktijken in Amsterdam. Zeker nadat grootschalige infiltratie van de onderwereld in Amsterdams vastgoed aan het licht kwam, werd dit een hot topic. In verschillende artikelen heeft Het Parool geschreven over de verkoop van de illustere politiepanden Beurs- & Warmoesstraat te Amsterdam. De bij de koop betrokken vastgoedondernemers, die in de publicaties in verband werden gebracht met crimineel Dino Soerel, waren hier niet gelukkig mee en startten een kort geding. Advocaat mediarecht Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Artikel over vastgoedwereld Amsterdam

In de procedure ging het onder andere over de vraag hoe genuanceerd een journalist moet zijn. De betreffende artikelen gingen over de indirecte band tussen de twee Amsterdamse vastgoedondernemers en topcrimineel Dino Soerel. Soerel was jarenlang voortvluchtig maar werd in 2010 aangehouden in een bovenwoning in Amsterdam. Het pand waarin Soerel zich schuil hield was verhuurd door de vastgoedondernemers en verbouwd door ondernemer A.

Zakelijke en persoonlijke relatie met Soerel

De vastgoedondernemers en A hadden niet alleen een goede zakelijke relatie maar ook een persoonlijke. A was echter ook geen onbekende van de politie. Hij had vastgezeten voor drugshandel en kende Soerel uit de gevangenis. A had Soerel geholpen bij zijn vlucht. 

Kort geding onrechtmatige publicatie

De vastgoedondernemers achtten de artikelen van Het Parool onrechtmatig. Zij menen dat de bewering dat zij gelieerd zijn aan zware criminaliteit en banden hadden met crimineel Soerel geen steun vinden in het feitenmateriaal. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
overweegt het hof allereerst dat de kern van het eerste artikel (d.d. 23 januari 2016) was dat Soerel enige jaren in een appartement van de vastgoedeigenaren woonde. Een tweede feitelijke kern was dat de vastgoedeigenaren nauwe banden onderhielden met aannemer A, de man die Soerel met zijn vlucht hielp. Beide stellingen zijn vaststaande feiten. Zowel het eerste (d.d. 23 januari 2016) als het tweede (d.d. 28 januari 2016) artikel zijn voldoende onderbouwd met feiten.

Kop suggestief en ongenuanceerd?

De vastgoedeigenaren klaagden voorts over de kop van het artikel. De kop luidt: “Link kopers politiepand met crimineel”. Het hof is het met de eigenaren eens dat van de kop suggereert dat zij een link zouden hebben met Soerel. Hoewel een directe link ontbreekt, hecht het hof geen groot gewicht aan de klacht over de kop van het artikel. Uit de inhoud van het artikel blijkt immers voldoende dat bedoeld wordt dat er een band is tussen de vastgoedeigenaren en A, en tevens een band tussen A en Soerel. Het is aldus voor de lezer van het artikel helder op welke wijze de term ‘link’ dient te worden uitgelegd. 

Functie kop: aandacht trekken van publiek

Het hof weegt hierbij mee dat de functie van een kop bij een artikel is om met een (zeer) korte tekst de aandacht te trekken van het lezende publiek. Ditzelfde geldt voor een Twitterbericht over het artikel waarover de vastgoedondernemers eveneens hebben geklaagd. Dat de kop en tweet wellicht op dit punt een iets te grove samenvatting van de inhoud van het artikel geven, hangt samen met deze functie. Ze worden daarom in dit geval niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
geacht.

Verwijt aan Het Parool

Wel verwijt het hof Het Parool dat zij in een later krantenartikel van 23 juni 2016, waarin wordt voortborduurt op de eerdere artikelen, stelt dat de vastgoedondernemers “banden hadden met crimineel Soerel”. Het verschil met eerdere soortgelijke uitlatingen is dat in dit artikel geen verdere uitleg wordt gegeven over deze banden.

Vordering rectificatie toegewezen

Het hof overweegt dat het niet van het publiek valt te verwachten dat zij de inhoud van de maanden daarvoor verschenen artikelen bij het lezen van dit artikel meenemen. Hier had Het Parool dus ook nogmaals moeten uitleggen dat het (slechts) een indirecte link betrof tussen de vastgoedeigenaren en crimineel Soerel. Het hof acht een (online) rectificatie op dit punt op zijn plek. De overige artikelen worden niet onrechtmatig geacht.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence