2 min lezen

Wanneer spreken we van een onrechtmatige tv-uitzending?

NL

In deze zaak vorderen een zorginstelling en twee van haar bestuurders Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
van een drietal tv-uitzendingen over misstanden bij de zorginstelling. De rechtbank weegt per uitzending twee grondrecht Fundamentele rechten van de mens zoals in Nederland vastgelegd in de Grondwet.
» Meer over grondrecht
grondrechten
tegen elkaar af: recht op eerbiediging van de eer en goede naam tegen de vrijheid van meningsuiting. Advocaat Mediarecht Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

RTL over misstanden bij zorginstelling

RTL Nieuws heeft in drie uitzendingen aandacht besteed aan misstanden bij een zorginstelling die jongeren begeleidt bij het zelfstandig wonen en leven. Uit de berichten blijkt onder andere dat jongeren onder druk worden gezet om nieuwe begeleidingscontracten te ondertekenen, zwaarte van problematiek bewust hoog gehouden wordt, en er uren worden geschreven die niet gemaakt worden. Daarnaast zou sprake zijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking door de bestuurders.

Zorginstelling eist rectificatie wegens aantasting eer en goede naam

De zorginstelling en de twee bestuurders stappen naar de rechter en vorderen rectificatie van de uitzendingen over zelfverrijking en belangenverstrengeling. Ook vorderen zij verwijdering van, en alle verwijzingen naar de gewraakte uitzendingen op de website van RTL, het internet en sociale media. De rechter beoordeeld per uitzending of er onrechtmatig gehandeld is door RTL en het recht op eerbiediging van eer en goede naam voorrang had moeten krijgen op het recht van de vrijheid op meningsuiting.

Rechter: twee uitzendingen niet onrechtmatig

De eerste twee uitzendingen vindt de rechter niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. Het aan de kaak stellen van dergelijke misstanden is van algemeen publiek belang. In de uitzendingen worden feitelijke juistheden gepresenteerd en daarnaast personen aan het woord gelaten die hun mening geven. Ook heeft RTL hoor en wederhoor toegepast.

Geen hoor en wederhoor toegepast: uitzending onrechtmatig

De derde uitzending is wel onrechtmatig. In deze uitzending wordt namelijk gesteld dat de twee bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van ‘gerommel met zorgbudgetten’ van kwetsbare jongeren. Hier is onvoldoende grond voor, nu directeuren in werkelijkheid zijn opgestapt om verdere schade aan hun gezinnen en andere bedrijven te voorkomen. Er is ook geen hoor en wederhoor toegepast.

Rectificatie en verwijderen tv-uitzending

Omdat één van de drie uitzendingen onrechtmatig is geoordeeld, zijn de vorderingen deels toewijsbaar. RTL mag niet herhalen dat de directeuren ‘rommelden met zorgbudgetten’. De onrechtmatige uitzending moet van de website worden verwijderd en er moet een rectificatie geplaatst worden. Het verzoek om verwijdering bij zoekmachines op internet en verwijzingen naar sociale media wordt afgewezen. Er is onvoldoende belang voor deze verstrekkende maatregel. En een verwijzing op sociale media naar een publicatie op sociale media is op zichzelf niet onrechtmatig.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence