3 min lezen

Opnieuw boetes voor overtreden spamverbod

NL

Sinds 2012 zijn de regels voor het versturen van ongevraagde reclame via e-mail (spam) strenger geworden. Ook is er door de ACM (Autoriteit consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
Consument
en Markt, opvolger van de OPTA) meer controle uitgeoefend. Er zijn daardoor steeds meer uitspraken te vinden waarin de rechter oordeelde over opgelegde boetes: die boetes kunnen oplopen tot wel € 450.000,–. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam werd een flinke boete opgelegd en werd besproken wat wel en wat niet mag. Advocaat Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

Miljoenen e-mails

eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in deze zaak exploiteert een website waarop de bezoekers offertes kunnen aanvragen voor producten of diensten van bij haar aangesloten bedrijven. In een periode van krap vijf jaar verstuurt eiser bijna 11 miljoen nieuwsbrieven en meer dan 4 miljoen partnermails. Dat zijn meer dan 8000 e-mails per dag. De e-mails werden verzonden naar een tweetal bestanden met adressen. Het zogenaamde ‘User-bestand’ met contactgegevens van websitegebruikers en het ‘Prospects-bestand’ met aangekochte e-mailadressen zonder relatie met eiser. Omdat de ontvangers van deze e-mails geen toestemming voor ontvangst hebben gegeven, worden de mails aangemerkt als spam en heeft de ACM een boete opgelegd. Eiser maakte bezwaar en gingvervolgens in beroep.

Nieuwsbrieven versturen? Opt-in of Opt-out

Voor het versturen van nieuwsbrieven of partnermails (de Telecommunicatiewet noemt het communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden) is in beginsel altijd toestemming van de ontvanger vereist. Een bepaling in algemene voorwaarden voldoet niet: vereist is dat de ontvanger uitdrukkelijk aangeeft de nieuwsbrieven of partnermailings te willen ontvangen. De wet gaat uit van een ‘Opt-in’ systeem. Uitzondering daarop zijn commerciële berichten gericht aan klanten met betrekking tot gelijksoortige producten of diensten, mits de klant de mogelijkheid had en heeft om verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
tegen het gebruik van zijn e-mailadres aan te tekenen. Dat is het zogenaamde recht van verzet: de wet gaat in die gevallen uit van een ‘Opt-out’ systeem.

Websitegebruikers zijn geen klanten

Eiser in deze zaak stelt zich op het standpunt dat met betrekking tot een groot deel van het User-bestand het Opt-out systeem van toepassing was. Het zou gaan om websitegebruikers die via de site offertes hebben opgevraagd. De rechtbank gaat daar echter niet in mee. Eiser heeft de e-mailadressen niet verkregen naar aanleiding van verkoop van producten of diensten, maar door het bemiddelen tussen de websitegebruiker en haar klanten. De dienst die eiser verricht, verricht zij aan de bedrijven. Kortom: het Opt-in systeem had toegepast moeten worden en omdat dit niet is gebeurd, was de boete volgens de rechter terecht opgelegd.

Voldoet uw bedrijf aan de vereisten?

70% Van het wereldwijde e-mailverkeer bestaat uit spam. De kosten ter bestrijding van spam en de schade die spam toebrengt aan het vertrouwen in het elektronisch verkeer zijn voor de toezichthouder reden er streng tegen op te treden. De boetes kunnen enorm hoog zijn: het is voor bedrijven daarom van belang te checken of zij wel aan de regels voldoen bij het versturen van nieuwsbrieven. Voor meer informatie of een check of uw bedrijf aan de regels voldoet kunt u contact opnemen met de advocaten van AMS.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence