Wat moet je doen als er derdenbeslag bij je bedrijf wordt gelegd? AMS legt uit!

Het overkomt je als ondernemer niet dagelijks: de deurwaarder komt langs om derdenbeslag Beslag onder een partij die buiten de rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar staat, zoals bijvoorbeeld een bank. Derdenbeslag raakt hetgeen de derde is verschuldigd aan de beslagene.
» Meer over derdenbeslag
derdenbeslag
te leggen namens een schuldeiser. Het beslag heeft echter betrekking op een vordering waar jouw bedrijf zelf geen partij van is. Bijvoorbeeld een schuld die een werknemer of een leverancier moet voldoen aan de schuldeiser. Zodra er derdenbeslag is gelegd, heb je als derde-beslagene opeens wel te maken met die schuldeiser van je werknemer of leverancier. Advocaat incassorecht Thomas van Vugt over de verplichting een verklaring af te leggen.

Verklaring derdenbeslag

Na een executoriaal derdenbeslag moet de derde-beslagene eerst een verklaring afleggen en wel uiterlijk binnen 28 dagen na het leggen van het beslag. Hierin moet de derde aangeven welke vorderingen en zaken door het beslag zijn getroffen. Voorts moet er een onderbouwde opgave worden gedaan of de derde al dan niet iets aan de schuldenaar verschuldigd is of zal worden, dan wel of hij al dan niet iets voor deze onder zich heeft. Sommige verklaringen bevatten dus niet meer dan de mededeling dat ten tijde van het beslag de derde niets aan de schuldenaar verschuldigd is. Zeker bij een bankbeslag weet een beslaglegger vaak niet van tevoren of er geld op de rekening van de schuldenaar staat.

Aard en beloop vordering

Is de derde wel iets aan de schuldenaar verschuldigd, dan zal hij de aard en de waarde van de door het beslag getroffen vorderingen moeten aangeven. Als de derde zaken onder zich heeft moet hij hiervan een gespecificeerde opgave doen. Ook moet de derde aangeven of er andere beslagen zijn gelegd.

Sanctie niet verstrekken verklaring

De sanctie op het niet (tijdig) afgeven van een verklaring is verstrekkend. Zo kan de rechter de derde in dt geval veroordelen om aan de schuldeiser te betalen het volledige bedrag dat de schuldenaar verschuldigd is aan de schuldeiser. Als er wel een verklaring is afgegeven maar de schuldeiser twijfelt aan de juistheid, dan kan de schuldeiser de verklaring betwisten of in rechte aanvulling eisen. Hij zal de derde binnen twee maanden na zijn verklaring moeten dagvaarden tot het doen van gerechtelijke verklaring.

Derdenbeslag onder holding

In een recente zaak werd bij een holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
holding
derdenbeslag gelegd. Deze holding was een groot bedrag verschuldigd aan een dochtervennootschap. Deze dochtervennootschap was op haar beurt uit hoofde van een vonnis verplicht om een schuldeiser ruim € 200.000 te betalen. De schuldeiser legde daarom beslag bij de holding (die waarschijnlijk meer middelen had om de vordering te voldoen). 

Advocaat beslagrecht Amsterdam

De derde-beslagene heeft vervolgens verklaard dat de dochtervennootschap op het tijdstip van het beslag “nog iets” van de holding te vorderen had. De holding heeft niet vermeld welk bedrag de holding nog aan de dochtervennootschap verschuldigd is. De schuldeiser vordert verbetering van de afgelegde verklaring zodat duidelijk wordt welk bedrag de holding aan de dochtervennootschap verschuldigd is. De rechtbank wijst de vordering toe. De verklaring van de holding is niet juist, althans niet volledig. De rechtbank verbetert de verklaring zelf in het petitum (dagvaarding) Het gedeelte aan het einde van een dagvaarding waar de eisende partij zijn formele eis(en) formuleert.
» Meer over petitum (dagvaarding)
petitum
.

More in Incasso
Ontruiming en executoriale verkoop
Zo zit het met executoriale verkoop van een pand en ontruiming van oorspronkelijke eigenaren

Als de oorspronkelijk eigenaar van een woning ondanks de executieverkoop gewoon besluit te blijven zitten, mag hij dan ontruimd worden...

Close