2 min lezen

Dagvaarden na sommatiebrief soms te vroeg

NL

Indien een vordering (bijvoorbeeld een openstaande rekening) na ontvangst van een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
grotendeels is betaald, kan er niet zomaar gedagvaard worden voor het restantbedrag. Er moet dan eerst een extra sommatiebrief  worden verstuurd. Gebeurt dat niet, dan heeft dat gevolgen voor de kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
proceskostenveroordeling
. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in een recent vonnis. Incasso advocaat Thomas van Vugt legt uit. 

 

Extra sommatiebrief versturen

In deze zaak gaat het om het een factuur van Waternet die na verzending van een sommatiebrief, op een bedrag van € 2,05 na, is voldaan. De rechtbank oordeelt dat,

1) gelet op de omvang van het restantbedrag in verhouding tot de gehele vordering (iets minder dan € 200),

én

2) gelet op de wanverhouding tussen de hoogte van het restantbedrag en de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen,

het op de weg van Waternet lag om voor het openstaande bedrag een nieuwe sommatiebrief te versturen, alvorens tot dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
over te gaan. De rechter oordeelt dat het niet verzenden van zo’n extra sommatiebrief betekent dat de proceskosten voor rekening van de eisende partij blijven.

Incasso is maatwerk

Kortom, de rechter was not amused en dat is ook wel begrijpelijk. De vraag is nu waar de grens ligt. Want wat als er in plaats van een paar euro 10, 20 of 30 euro niet was voldaan? Was er dan nog steeds sprake geweest van een “wanverhouding”? Deze uitspraak toont in ieder geval aan dat incasso maatwerk en geen bulkwerk is.

Incasso advocaat Amsterdam

De incasso advocaten van advocatenkantoor AMS hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van opeisbare vorderingen. Onze incasso advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence