Beslag op een renpaard: hoe ‘bewaar’ je een renpaard?

Een eigenaar van een renpaard betaalt zijn schuld niet. Vervolgens besluit de crediteur om conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
te leggen op een duur renpaard dat zijn schuldenaar in bezit heeft. De crediteur verzoekt de rechter te bevelen dat het paard aan een derde ‘in bewaring wordt gegeven’. Vervolgens ontstaat discussie over de wijze waarop het renpaard door deze derde wordt “bewaard”. Advocaat beslagrecht Thomas van Vugt legt uit hoe de rechter in deze opmerkelijke zaak tot zijn oordeel kwam.

In beslag genomen renpaard in gerechtelijke bewaring

Bij het leggen van conservatoir beslag kan verzocht worden dat een beslagen goed (waaronder dus ook een renpaard) in gerechtelijke bewaring moet worden genomen. Artikel 709 lid 1 Rv. vormt daarvoor de wettelijke basis. Op grond van dit artikel kan de rechter op verzoek van de beslaglegger bepalen dat het goed in bewaring moet worden genomen. De rechter wijst in dat geval een bewaarder aan. Het beslagen goed wordt dan dus buiten de macht van eigenaar gebracht.

Hoe ‘bewaar’ je een renpaard?

In dit geval had de rechter bevolen dat het renpaard bij een derde gestald moest worden. De beslaglegger en de eigenaar waren het erover eens dat “bewaring” van een renpaard ook inhoudt dat het paard gedurende die bewaring moet worden getraineerd en moet deelnemen aan wedstrijden. Dit omdat een professioneel renpaard zijn waarde verliest als het niet traint en niet op wedstrijden verschijnt.

Bewaarder van in beslag genomen: zorgplicht

Als je als bewaarder wordt aangesteld moet je de zorg van een goed bewaarnemer in acht nemen. Artikel 7:603 BW bepaalt dat. Tussen partijen bestond over het goed bewaren in dit geval geen discussie. Wel verschilden partijen in dit geval van mening over op welke wedstrijden het paard door de bewaarder moest worden aangebracht, en hoe het paard moest worden getraind. Het is in beginsel aan de bewaarder om de wijze waarop het paard getraind wordt te bepalen en het is ook de bewaarder die moeten beslissen op welke wedstrijden het paard verschijnt en door welke ruiter het paard wordt bereden.

Eigenaar spreekt beslaglegger aan op wijze van bewaring

Indien en voor zover de eigenaar meent dat het paard niet goed wordt bewaard zou hij de bewaarder daar op kunnen aanspreken en zo nodig ook vorderingen tegen de bewaarder in kunnen stellen. Zulke vordering zouden een aan de bewaarder op te leggen gebod of verbod kunnen inhouden.

Beslaglegger stelt vordering in jegens beslaglegger

In dit geval had de eigenaar jegens de beslaglegger (onder meer) vorderingen ingesteld die zagen op hoe het paard door de bewaarder getraind moest worden. Volgens de rechter koos de eigenaar van het renpaard voor deze vorderingen het onjuiste podium: tegen de beslaglegger konden volgens de rechter geen vorderingen worden ingesteld met betrekking tot de wijze waarop de bewaarder het paard dient te bewaren. Dergelijke vorderingen hadden tegen de bewaarder moeten worden ingesteld. Het geldend maken van zulke vorderingen jegens de beslaglegger kon volgens de rechter dus niet.

Advocaat inzake beslagrecht

Het leggen van beslag of het daartegen op komen vergt expertise. De advocaten van AMS hebben veel ervaring op dit rechtsgebied en kunnen u als beslaglegger of beslagene goed bijstaan.

More in Incasso
Advocaat Incassorecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Handhaving conservatoir beslag bij afgewezen vordering?

Als een vordering door de rechtbank in eerste aanleg wordt afgewezen, moet het conservatoir beslag, dat voor die vordering is...

Close