Kan Kemna Casting wel af van aandeelhouder Job Gosschalk?

Kemna Casting wil alle banden met de vanwege seksueel wangedrag in opspraak geraakte Job Gosschalk verbreken. Kemna Casting wil zelfs het aandeelhouderschap van Gosschalk beëindigen. Maar de vraag is of Gosschalk daar wel toe gedwongen kan worden. AMS advocaat Onno Hennis deed onderzoek in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
, bestudeerde de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van Kemna Casting en bespreekt de (on)mogelijkheden voor Kemna Casting om Gosschalk zijn aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in te laten leveren.

 

Persbericht: beëindiging aandeelhouderschap Gosschalk

Kemna Casting laat in het persbericht weten dat “alle samenwerkingsverbanden tussen Job Gosschalk en Kemna Casting inmiddels zijn gestaakt” en dat zijn “mogelijke indirecte invloed als stemgerechtigd mede-aandeelhouder van Kemna Casting en gelieerde bedrijven zo snel mogelijk wordt beëindigd.” Dat lijkt duidelijke taal, maar hoe zit het juridisch?

Gosschalk op 13-11 uitgeschreven als bestuurder

Het bedrijf waarin de activiteiten van het castingbureau zijn ondergebracht heet voluit Hans Kemna Casting B.V. Dit bedrijf wordt bestuurd door een ander bedrijf, De Gossies B.V. Gosschalk en zijn neef zijn de bestuurders van De Gossies, en dus indirect ook van Kemna Casting. Althans, tot afgelopen maandag.

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
blijkt namelijk dat Job Gosschalk op 13 november jl. is uitgeschreven als (indirect) bestuurder van Kemna Casting. Dat betekent dat Job Gosschalk is ontslagen of zelf is vertrokken. Het ontslag van een bestuurder betekent in de regel ook het einde van zijn arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, c.q. managementovereenkomst. Job Gosschalk is dus  niet (meer) direct betrokken bij de bedrijfsvoering van Kemna Casting.

Gosschalk wel nog aandeelhouder

Maar zoals volgt uit het persbericht is Job Gosschalk wel nog (mede-)aandeelhouder in Kemna Casting. Het is niet bekend wie de andere aandeelhouder(s) is (zijn) en wat de onderlinge verhoudingen zijn. Dat komt omdat de Kamer van Koophandel – anders dan bij een 100% aandeelhouder – de aandeelhouders en hun respectievelijke belang niet bekend maakt.

Statuten Kemna Casting bieden geen oplossing

Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen en afspraken is het maar de vraag of het (de overige aandeelhouders van) Kemna Casting lukt om ook een einde aan het aandeelhouderschap van Job Gosschalk te maken. De statuten van Kemna Casting bevatten voor deze situatie geen verplichte aanbiedingsregeling. Een beroep op de statuten zal de overige aandeelhouders dus niet kunnen baten. Van een aandeelhouder kom je niet zomaar af. De gedachte hierachter is dat je als aandeelhouder niet zomaar ‘onteigend’ mag worden. Het eigendomsrecht (ook op de aandelen) is het meest omvattende recht.

Aandeelhoudersovereenkomst?

Het is gebruikelijk dat aandeelhouders hun onderlinge verhoudingen vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Daarin is dikwijls een bepaling opgenomen dat een aandeelhouder in sommige situaties verplicht is om zijn aandelen aan te bieden. Bijvoorbeeld in geval van faillissement, overlijden of ziekte. Soms zie je ook dat een aandeelhouder verplicht is zijn aandelen aan te bieden als hij het belang van de vennootschap schendt. Maar of dit met Job Gosschalk is afgesproken is niet bekend, omdat een aandeelhoudersovereenkomst niet openbaar is.

Aandeelhouder verplichten tot verkoop: de uitstootprocedure

Als er geen aandeelhoudersovereenkomst is en Gosschalk weigert om vrijwillig mee te werken, dan zullen de overige aandeelhouders de rechter moeten vragen om hem te verplichten zijn aandelen te verkopen. Maar zo’n vordering wordt maar zelden toegewezen. Alleen als een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van het bedrijf zodanig schaadt kan hij door de andere aandeelhouders in een zogenaamde uitstootregeling De wettelijke mogelijkheid om een aandeelhouder die door misdragingen de vennootschap schaadt uit te stoten.
» Meer over uitstootregeling
uitstootprocedure
gedwongen worden zijn aandelen over te dragen. Maar het is nog maar zeer de vraag of daar hiervan sprake is.

‘Grensoverschrijdend gedrag’ Gosschalk niet van belang in uitstootprocedure

Volgens de wetsgeschiedenis kunnen gedragingen die de goede naam en faam van het bedrijf schaden, maar die niet direct verband houden met het functioneren van de aandeelhouder niet tot gedwongen overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
leiden. Aangetoond moet worden dat Gosschalk als aandeelhouder het functioneren van Kemna Casting in gevaar brengt. Het is nog maar de vraag of de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van Gosschalk van belang zijn. Het gaat in een uitstootprocedure veel meer over andere zaken. Bijvoorbeeld over de vraag of Gosschalk belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld het aantrekken van noodzakelijke financiering) zou frustreren. Daarvan is voor zover bekend geen sprake.

Kortom, als Gosschalk niet vrijwillig meewerkt dan blijft hij waarschijnlijk ‘gewoon’ aandeelhouder van Kemna Casting.

More in In de media
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Koekje van eigen deeg voor consumenten in kort geding tegen Leen Bakker?

Vandaag werd bekend dat de zelfbenoemde ‘gedupeerden’ het kort geding tegen Leen Bakker doorzetten. Zij willen een hoogslaper voor 24...

Close