Jumbo eist in kort geding sluiting naastgelegen Deen supermarkt

Supermarktbedrijf Deen verhuurt aan Jumbo een bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
waar een Jumbo supermarkt is gevestigd. Er komt een ruimte naast deze Jumbo vrij en Deen besluit hierin zelf een supermarkt te vestigen. Jumbo start een kort geding op en eist dat Deen haar deuren sluit. Hoe oordeelt de Voorzieningenrechter? Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak.

Vordering tot staking exploitatie supermarkt

In deze zaak heeft Jumbo in kort geding staking van de kleine Deen supermarkt gevorderd. Volgens Jumbo handelt Deen in strijd met het huurrecht doordat Deen Jumbo het rustig huurgenot ontneemt door een concurrerende supermarkt vlak naast de supermarkt van Jumbo te starten. Door de concurrerende onderneming te beginnen naast Jumbo pleegt Deen volgens Jumbo wanprestatie.

Concurrerende activiteiten verhuurder wanprestatie

De Voorzieningenrechter benadrukt dat volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2004 een concurrerende activiteit van een verhuurder jegens een huurder een tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van de huurovereenkomst kan opleveren. Of er sprake is van een tekortkoming hangt, volgens de Hoge Raad, af van de wijze waarop en de mate waarin de verhuurder zijn huurder concurrentie aandoet. Ook de belangen van beide partijen spelen een rol.

Rechter: concurrentie Deen niet in strijd met huurrecht

In deze zaak is de rechter van oordeel dat de concurrerende activiteiten van Deen geen gebrek opleveren. Zo is de Deen supermarkt een kleine supermarkt waarvan het assortiment beperkt is. Het is vergelijkbaar met een Albert Heijn To-go winkel. De Jumbo supermarkt is vele malen groter. Voorts is de door Jumbo aangevoerde omzetvermindering niet voldoende met cijfers aangetoond. De vordering wordt door de rechter afgewezen.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Uit deze zaak blijkt dat het ondernemen van concurrerende activiteiten door een verhuurder jegens een huurder niet zonder meer een gebrek oplevert. Het zal afhangen van de feiten en omstandigheden. Hier viel de afweging in het voordeel van de verhuurder uit. De activiteiten van Deen waren niet zodanig concurrerend dat dit afbreuk zou doen aan het huurgenot van Jumbo.

Meer in Huurrecht
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
De verrekeningsbevoegdheid van een huurder bij gebreken: AMS legt uit!

Een huurder van een snackbar heeft last van ernstige lekkages aan het dak. Hij verzoekt de verhuurder de gebreken te...

Sluiten