2 min lezen

Werkgever aansprakelijk bij burn-out

NL

Werknemer geveld door een burn-out?  Als ondernemer ben je zomaar aansprakelijk.  En de schade kan in de vele tienduizenden euro’s lopen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Arbeidsongeschiktheid door burn-out

In een zaak die enige tijd geleden diende bij het Gerechtshof in Den Bosch beweerde een werkneemster (hoofd operationele zaken) dat de te hoge werkdruk binnen het bedrijf de oorzaak was van haar burn-outklachten. Zij raakte arbeidsongeschikt. In deze zaak zijn verschillende getuigen gehoord die verklaarden dat de werkneemster gedurende een periode van zo’n tweeënhalf jaar het werk niet in 40 uur kon uitvoeren. Zij kreeg steeds extra werk toegeschoven, onder meer in verband met een verhuizing van het bedrijf en het overnemen van taken van anderen. Het Hof is van mening dat het feit dat de werkneemster nooit aan de bel heeft getrokken bij haar baas, niets uitmaakt. Het Hof vindt dat er op werkgevers een zelfstandige onderzoeksplicht rust om na te gaan of de werkzaamheden in gemiddeld veertig uur per week kunnen worden uitgevoerd. En als blijkt dat dat niet het geval is, moet de werkgever uit zichzelf in actie komen.

Zorgplicht werkgever

In de zaak werd uitgebreid stilgestaan bij artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In dat artikel is de zorgplicht van de werkgever geregeld. De essentie van het artikel is dat een werkgever verplicht is om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn functie. De werkneemster kan nu in een aparte rechtszaak, de zogenoemde  schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
, schadevergoeding eisen. Hoe hoog die is zal blijken, maar het Hof heeft wel alvast een voorschot van € 20.000,- toegewezen.

Over AMS Advocaten

De advocaat van AMS Advocaten in Amsterdam heeft ruime ervaring met het behandelen van geschillen op het gebied van het arbeidsrecht. Onze advocaat arbeidsrecht staat zowel werkgever als werknemer bij.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence