Vijf opvallende ontslagzaken in 2018

Net als in 2017 zijn er ook dit jaar een flink aantal opmerkelijke, opzienbarende en spraakmakende ontslagzaken geweest. Advocaat arbeidsrecht Manon van den Brand zet een aantal opvallende ontslagzaken van 2018 op een rijtje.

Overleden vriend uit koeling van uitvaartcentrum gehaald

Een werknemer is in dienst bij een uitvaartonderneming. Op Facebook leest hij dat zijn beste vriend is overleden. Hij belt de afdeling Planning van zijn werkgever om na te vragen of zijn beste vriend inderdaad was overleden en of er sprake was van zelfdoding. De coördinator uitvaartvervoer bij de werkgever bevestigt dit. Diezelfde avond gaat de werknemer naar het uitvaartcentrum om afscheid te nemen van zijn beste vriend en schuift zijn overleden vriend zelfs uit de koeling. Dit zonder toestemming van of overleg met de familie van de overledene. De werknemer stond niet op goede voet met de familie van zijn overleden vriend. De werknemer bespreekt zijn handelen nadien met de coördinator en met de uitvaartverzorging en wordt op staande voet ontslagen.

De werknemer is het niet eens met het ontslag en zegt dat de coördinator uitvaartvervoer tijdens het telefoongesprek suggereerde dat hij naar het uitvaartcentrum kon gaan om afscheid te nemen van zijn overleden vriend omdat hij een toegangsdruppel had. De werkgever kon tijdens de rechtszaak niet bewijzen dat de coördinator de werknemer zou hebben afgeraden een bezoek te brengen aan het uitvaartcentrum. Volgens het gerechtshof is de werknemer onterecht ontslagen. De werkgever wordt dan ook veroordeeld om zo’n € 12.000,- aan vergoedingen aan de werknemer te betalen.

Voorlichter alcohol achter het stuur met een borreltje teveel

Tijdens de jaarlijkse kerstborrel van een transportonderneming besluit een projectmedewerker met een slok op te gaan rijden. De projectmedewerker, die op het werk verantwoordelijk was voor (onder andere) het instrueren van vrachtwagenchauffeurs op het gebied van veilig rijden en voorlichting gaf over het gebruik van alcohol in het verkeer, zou na de borrel in de cabine van één van de vrachtwagens blijven slapen. Maar na afloop van het feest bedacht hij zich en is hij toch naar huis gereden. Onderweg veroorzaakt hij een eenzijdig verkeersongeval. De politie heeft een alcoholtest afgenomen waarbij het alcoholpromillage hoger was dan 2%. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.

Het gerechtshof geeft de werkgever gelijk, temeer omdat vaststaat dat de werknemer een voorbeeldfunctie vervulde op het gebied van verkeersveiligheid. De werkgever besteedt veel aandacht aan de gevaren van rijden met alcohol. Zo worden er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd met informatie over de gevaren van alcohol in het verkeerd en vinden er regelmatig alcoholcontroles plaats onder de chauffeurs. Met alcohol op achter het stuur kruipen levert dan ook een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag op staande voet op.

Humoristisch bedoeld kinderpornofilmpje: ontslag op staande voet

Een werknemer was werkzaam als beveiliger in de meldkamer van het Ministerie. Tijdens een pauzemoment van de werknemer in de meldkamer toont hij een reeks – volgens werknemer humoristisch bedoelde filmpjes – aan twee collega’s die op dat moment geen pauze hadden. De reeks filmpjes was de werknemer in een bestand toegezonden door een bekende van de werknemer. Ongeveer halverwege de reeks filmpjes bevond zich een filmpje van ongeveer 40 seconden, waarop een minderjarige jongen en een volwassen vrouw seksuele handelingen met elkaar verrichten in een humoristisch bedoelde setting in een Afrikaans land.

Ondanks dat de korpschef schriftelijk bevestigde dat de werknemer niet strafrechtelijk zal worden vervolgd, is het tonen van kinderpornografisch beeldmateriaal naar het oordeel van de kantonrechter ontoelaatbaar. De collega’s waren zo geschokt door het zien van de beelden dat zij hun beveiligingswerkzaamheden enige tijd niet volledig hebben kunnen uitoefenen. De werknemer is op staande voet ontslagen.

Ontslag na versturen foto jihadstrijder met afgehakt hoofd

Gedurende vijf jaar had een werknemer een affectieve relatie met een collega die hiërarchisch onder de werknemer stond. De werkgever was niet op de hoogte van deze relatie. Partijen hebben tijdens een onderling telefoongesprek ruzie gehad. De werknemer deed tijdens dit telefoongesprek (onder andere) de volgende uitlatingen: “Ik kom naar [plaats] toe en ik vermoord je kind” en “ik kom nu naar [plaats] en ik maak je zoontje dood”. Na afloop van het telefoongesprek stuurde de werknemer een foto van een jihadstrijder met een afgehakt hoofd aan zijn collega.

Het gerechtshof vond dat de aangehaalde uitlatingen van de werknemer en de door hem aan zijn collega gestuurde foto intimiderend en ernstig bedreigend was en niet aanvaardbaar. Gelet op het feit dat de werkgever een veilige werkomgeving dient aan te bieden aan haar werknemers, oordeelde het gerechtshof dat de werknemer terecht op staande voet was ontslagen. De werknemer kon fluiten naar een beëindigingsvergoeding.

36 jaar jongere collega kussen: #metoo situatie

Tijdens het werk vindt er een incident plaats in een magazijn. Een werknemer geeft een collega – die hij moest inwerken c.q. begeleiden op de afdeling – onverwachts een kus op de mond. Zij was daar niet van gediend. Voorafgaand aan het incident had de werknemer haar meerdere malen via Messenger benaderd met berichten, waarin onder andere stond “ik mis je” voorzien van een smiley met een kus in de vorm van een hartje en de tekst “Konjo”, hetgeen in (straat)taal een zeer seksueel getinte betekenis heeft. De werknemer wordt op staande voet ontslagen.

Dit ontslag houdt stand bij de rechter. De rechter neemt in zijn oordeel mee dat de werknemer een 56-jarige man is en hij begeleider was van de slechts 20-jarige collega. Gelet op zijn werkervaring had van de werknemer mogen worden verwacht dat hij wist dat dit geen acceptabel gedrag is op de werkvloer. Daarbij kijkt de rechter ook naar de interne gedragscode. Op basis daarvan had de werknemer moeten weten dat zijn move ongepast was. Een typisch geval dat in de context van de huidige #metoo-discussie thuis hoort.

 

More in Arbeidsrecht
Verduistering in dienstbetrekking
Verduistering geld van personeelsvereniging voldoende reden voor ontslag?

Een penningmeester van een personeelsvereniging blijkt al jarenlang privé betalingen te doen van de verenigingsrekening. Het komt haar duur te...

Close