3 min lezen

Strippende muziekleraar op staande voet ontslagen; terecht?

NL

Een muziekschool heeft een leraar op staande voet ontslagen omdat hij in zijn vrije tijd werkzaam bleek te zijn als stripper en erotisch naaktmodel. De muziekleraar heeft dit ontslag op staande voet onlangs aangevochten in kort geding. In deze zaak was het onder meer de vraag of de nevenactiviteiten van de docent in het huidige tijdsbeeld acceptabel zijn. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten blogt over deze opmerkelijke uitspraak. 

 

Aanvechten ontslag op staande voet in kort geding

De muziekleraar was 30 jaar bij de muziekschool in dienst. Er was niet eerder sprake van klachten en zowel de muziekschool als de leerlingen waren dus tevreden tot het moment waarop de school een anonieme brief ontving. In deze brief stond “het is een schande dat deze muziekleraar aan onze kinderen les geeft en zichzelf daarnaast min of meer prostitueert “. De anonieme schrijver had een print van een op een website weergegeven advertentie meegezonden waarop de muziekleraar met ontbloot bovenlijf was weergegeven en waaruit bleek dat hij zichzelf verhuurde als blootmodel en stripper. Nadat de muziekleraar hiermee werd geconfronteerd werd hij op staande voet ontslagen. De muziekleraar vocht het ontslag op staande voet in kort geding aan.

Nietig ontslag op staande voet?

De muziekschool voerde tijdens het kort geding aan dat er in strijd met bepalingen uit de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
geen voorafgaande toestemming was gevraagd voor het verrichten van nevenactiviteiten. Daarnaast zouden de nevenactiviteiten van de werknemer strijdig zijn met de belangen van de school en niet verenigbaar zijn met het werken als muziekdocent met kinderen en jongeren. Een docent zou een maatschappelijke functie hebben en dienen als rolmodel. De muziekdocent stelde zich echter op het standpunt dat zijn activiteiten als naaktmodel en stripper in zijn vrije tijd in besloten kring plaats vonden en er geen verband was met zijn rol als docent. Bovendien vonden deze activiteiten nog maar hooguit 1 a 2 keer per jaar plaats en waren er nimmer klachten van ouders of opzeggingen geweest. Daarnaast zou de muziekschool niet zijn geschaad in haar belangen omdat dergelijke activiteiten moreel onaanvaardbaar zouden zijn. Als voorbeeld wees de muziekleraar erop dat hij in 2008 had gestript en geposeerd voor het voltallige personeel van een kinderdagverblijf.

Belang veranderde tijdsgeest bij ontslag wegens strippen

De rechter gaf  in zijn vonnis aan dat de alle omstandigheden van het geval meewegen bij de vraag of het ontslag op staande voet aanvaardbaar was. De aard en ernst van het gedrag van de werknemer, de duur en aard van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
en ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen daarbij een rol. Voor zover de muziekschool zich beroept op een veranderde tijdsgeest pas volgens de kantonrechter een nuancering. In deze context gaat het meestal om de vrees voor kindermisbruik, en daarvan was in deze kwestie (ook volgens de muziekschool zelf) geen sprake.

Geen strijd met heersende morele waarden

Ook het beroep van de muziekschool op de heersende morele waarden gaat niet op. Gelet op de hedendaagse televisie programma’s, reclames, muziekclips e.d. valt volgens de rechter niet in te zien waarom de model- en stripactiviteiten van de muziekleraar een probleem zouden vormen. Terecht voert de muziekleraar aan dat zijn geval vergelijkbaar is met werknemers die deelnemen aan de Gay Parade, waarbij ook wordt gestript en er sprake is van erotisch entertainment. Bovendien heeft de muziekleraar zich bereid getoond zijn stripactiviteiten te staken en heeft hij de advertentie verwijderd. Wegens deze omstandigheden en wegens zijn bijna dertig jaar durende dienstverband, leeftijd en de grote financiële gevolgen die ontslag op staande voet voor hem zullen hebben, laat de kantonrechter het ontslag op staande voet niet in stand.

Advocaat ontslag Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten staan regelmatig zowel werkgevers als werknemers bij in ontslagzaken.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence