Ontslag (nemen) in de proeftijd

Vrijwel iedere werkgever die werknemers in dienst heeft, zal er ooit mee te maken hebben gehad of in de toekomst mee te maken krijgen: een mismatch tussen een nieuwe werknemer en de werkomgeving. Dit is de reden dat werkgevers vaak een proeftijdbeding opnemen in een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Op die manier kunnen zowel de werkgever als de werknemer kijken of de functie en de werksfeer past. Wat nu als partijen toch niet verder willen samenwerken? Is het dan zonder meer mogelijk de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen? Arbeidsrecht advocaat Manon van den Brand legt uit.

Proeftijd schriftelijk vastleggen

Een proeftijdbeding is alleen geldig als partijen die schriftelijk zijn overeengekomen.

Maximale duur van de proeftijd

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan twee jaar, maar langer dan zes maanden, mag de proeftijd niet langer dan één maand bedragen, tenzij in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
de eenmaandstermijn is verlengd tot twee maanden. Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar of langer wordt aangegaan, bedraagt de proeftijd maximaal twee maanden. Ook in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van maximaal twee maanden worden opgenomen. Overschrijding van de toegestane termijn leidt tot nietigheid van het gehele proeftijdbeding.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) (de beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020) wordt de maximale duur van de proeftijd opgerekt. Het wordt straks mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van vijf maanden in plaats van twee maanden op te nemen.

Geen proeftijd mogelijk!

Het is belangrijk op te merken dat in een arbeidsovereenkomst voor de duur van ten hoogste zes maanden geen proeftijd kan worden opgenomen. Daarnaast is het niet mogelijk een proeftijd te bedingen als de werkgever al op de hoogte is van de vaardigheden van de werknemer, bijvoorbeeld omdat de werknemer al bij de werkgever werkte en/of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Hiervan is ook sprake als de ‘nieuwe’ werkgever wordt aangemerkt als opvolgend werkgever en de werknemer dezelfde functie blijft uitoefenen (bijvoorbeeld bij een overgang van de onderneming of bij overname van een uitzendkracht).

Ontslag (nemen) voor of tijdens de proeftijd

Als er sprake is van een geldig proeftijdbeding kunnen zowel de werkgever als de werknemer binnen de proeftijd de arbeidsovereenkomst eenvoudig onmiddellijk opzeggen. Een redelijke grond, instemming van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
of toestemming van het UWV of kantonrechter is niet vereist. Een opzegging binnen de proeftijd mag alleen niet wanneer er sprake is van discriminatie. Ontslag in de proeftijd tijdens ziekte is dus mogelijk, maar niet wegens een chronische ziekte of handicap. Daarnaast is het voor zowel de werkgever als de werknemer mogelijk om zelfs voordat de werknemer is gestart met werken, de arbeidsovereenkomst te beëindigen door een beroep te doen op het proeftijdbeding. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de wederpartij daarbij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Advies arbeidsovereenkomst advocaat arbeidsrecht

Overweegt u een nieuwe werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden of heeft u een arbeidsovereenkomst gekregen waarin een proeftijd is opgenomen en twijfelt u of het proeftijdbeding geldig is, dan kan een advocaat u hierover adviseren.

More in Arbeidsrecht
Het non-concurrentiebeding en het werken voor een zustermaatschappij
De (on)geldigheid van een concurrentiebeding bij indiensttreding bij zustermaatschappij

Werkgevers zien hun (goede) werknemers niet graag naar een concurrent vertrekken. Zeker niet nu de arbeidsmarkt aantrekt en het vinden...

Close