Buschauffeur op staande voet ontslagen wegens diefstal

Een buschauffeur verstrekte tijdens de carnaval geen kaartjes aan zijn betalende passagiers. Hij werd vervolgens op staande voet ontslagen in verband met diefstal van zijn werkgever. De buschauffeur vocht dit ontslag met succes aan bij de rechter. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt het vonnis.

Buschauffeur op staande voet ontslagen wegens diefstal

Tijdens carnaval werd er bij de werkgever met afwijkende dienstregelingen gereden, met onder meer nachtritten. De buschauffeur was hier ook voor ingedeeld. Hij werd 11 februari 2016 van de bus gehaald voor een gesprek met de werkgever waarin hij op staande voet werd ontslagen, omdat hij diefstal zou hebben gepleegd door het niet verstrekken van vervoersbewijzen aan passagiers die wel betaald hadden voor een kaartje. Dit ontslag werd hem per brief op 12 februari 2016 bevestigd.

Werkgever: mijn vertrouwen in werknemer is geschonden

De buschauffeur verklaart dat hij door de chaos van het carnaval de betreffende reizigers vergeten was een kaartje te geven. Hier kwam bij dat de reizigers over het algemeen dronken zouden zijn geweest. De werkgever gaf aan dit een zeer ongeloofwaardige verklaring te vinden. Het zou de primaire taak van een buschauffeur zijn om kaartjes te verstrekken aan betalende passagiers. De werkgever liet ook weten dat zij haar chauffeurs moet kunnen vertrouwen met geld en andere bedrijfsmiddelen. De buschauffeur zou dit vertrouwen hebben geschonden.

Buschauffeur verzoekt om vernietiging van ontslag

De buschauffeur liet zijn gemachtigde een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
opstellen tot vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet. De buschauffeur gaf hierin onder meer aan, dat hij zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal. De buschauffeur liet ook weten dat hij voor het niet verstrekken van de kaartjes een duidelijke verklaring heeft gegeven die de werkgever echter niet wilde accepteren.

Werkgever: buschauffeur kasoverschot ook niet afgedragen

Bij de zitting had de werkgever aangevuld dat de buschauffeur tevens werd verweten dat hij het kasoverschot dat door de situatie moest zijn ontstaan, niet had afgedragen. Dit verwijt stond echter niet in de brief waarmee de werkgever het ontslag bevestigd had. Het verwijt van het niet afdragen van een kasoverschot was ook tijdens het gesprek op 11 februari 2016 niet aan de orde gekomen. Deze uitbreiding van de gronden van het ontslag – drieënhalve maand hierna – en zonder dat dit eerder aan de buschauffeur is verweten, werd door de rechter niet aanvaard.

Reden buschauffeur voor vervoeren passagiers zonder kaartje

Wat overbleef, was het vervoeren van passagiers tegen betaling zonder afgifte van een kaartje. De buschauffeur heeft hierover verklaard dat hij inderdaad passagiers tijdens de carnaval heeft vervoerd zonder afgifte van een kaartje, maar dat hij dit enkel heeft gedaan omdat hij geen enkele-reiskaartjes meer had.

Rechter: werkomstandigheden tijdens carnaval spelen rol

De rechter kon het gedrag van de buschauffeur niet los zien van de werkomstandigheden tijdens carnaval. De rechter was bovendien van mening dat het niet verstrekken van kaartjes niet gelijk kan worden gesteld aan diefstal. Gelet op het uitgangspunt van de werkgever dat het de taak is van de chauffeur om te zorgen voor kaartjes en wisselgeld, had het op de weg van de werkgever gelegen om de chauffeur voldoende kaartjes te geven. Dit had bijvoorbeeld gekund door ervoor te zorgen dat de chauffeur voorafgaand aan zijn dienst in het carnavalsweekend ook bij de werkgever terecht had gekund voor kaartjes. Bovendien was de chauffeur geen gewaarschuwd man, die had moeten weten of had kunnen begrijpen dat dit gedrag een ontslag op staande voet tot gevolg zou kunnen hebben.

Ontslag op staande voet blijft niet overeind

De rechter vernietigde dan ook het ontslag op staande voet en veroordeelde de vervoersmaatschappij onder meer om de buschauffeur binnen 24 uur toe te laten tot zijn werkzaamheden. Voorts wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van het achterstallig salaris.

More in Arbeidsrecht
Ontslag bij disfunctioneren werknemer? Zo zit het!

De reden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden kan gelegen zijn in het disfunctioneren van de werknemer. Hiervoor gelden echter wel...

Close