Onzorgvuldige beoordeling van ambtenaar: wat te doen?

Een beoordeling van een ambtenaar heeft geleid tot een rechtszaak omdat de ambtenaar – een sergeant-majoor – zich niet kon vinden in de beoordeling. Een dergelijke ontevredenheid kan zien op de inhoud, maar ook op de vorm van de beoordeling. Een beoordelingsbesluit moet volgens het ambtenarenrecht Een bijzondere regeling in het arbeidsrecht waarin de rechtspositie van ambtenaren wordt geregeld.
» Meer over ambtenarenrecht
ambtenarenrecht
zorgvuldig worden voorbereid. Als dat niet gebeurt kan de rechter de beoordeling vernietigen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Advocaat ambtenarenrecht Sander Schouten legt uit.

 

In bezwaar wordt getoetst of de beoordelingsprocedure klopt

Dat ambtenaren in bezwaar gaan tegen een beoordeling is begrijpelijk gezien de gevolgen die een beoordeling voor hem kan hebben. Een negatieve beoordeling wordt vaak ten grondslag gelegd aan een ontslagbesluit. Een positieve beoordeling leidt in de regel tot salarisverhoging. Naar aanleiding van het bezwaar gaat de werkgever in heroverweging en neemt hij opnieuw een besluit. Is de ambtenaar niet (voldoende) tegemoet gekomen in zijn bezwaar, dan kan hij in beroep bij de rechter. Deze kijkt in de eerste plaats of het beoordelingsbesluit zorgvuldig tot stand is gekomen. Daarna of de gronden van het besluit kloppen.

Beoordelingen moeten onderbouwd worden met voorbeelden

In deze zaak werd een sergeant-majoor beoordeeld door een commandant. In november 2008 werd een beoordeling opgemaakt over zijn functioneren tussen april 2007 en april 2008.  Het eindoordeel luidde ‘naar behoren’ en was dus niet negatief. Er stond wel een negatieve kanttekening in: “indien de beoordeelde (…) onenigheid heeft met een persoon of organisatie laat hij dit luid en duidelijk horen. Door zich te laten leiden door zijn emoties, kan zijn reactie tegen hem werken“. De sergeant-majoor maakte bezwaar. Hij stelde dat deze kanttekening er niet in had mogen staan omdat dit zag op een onenigheid met zijn leidinggevende in 2006 (ver voor het beoordelingtijdvak dus). Daarnaast was de opmerking niet onderbouwd met concrete voorbeelden.

Vernietiging beoordeling door de rechter

De commandant had geen goed weerwoord op de bezwaren van de sergeant-majoor. Reden waarom de rechter oordeelde dat de negatieve kanttekening inderdaad geen deel had mogen uitmaken van de beoordeling. De sergeant-majoor behaalde echter een pyrusoverwinning. De rechter vernietigde de beoordeling voor wat betreft de kanttekening, maar liet de beoordeling voor het overige in stand. De beoordeling bleef dus ‘naar behoren’. Per saldo schoot de sergeant-majoor dus weinig op met zijn beroep.

Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam

Een beoordelingsbesluit moet zorgvuldig voorbereid worden. Om bezwaar tegen de vorm van het besluit te voorkomen kan het zinvol zijn een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht, mee te laten kijken. Het maken van bezwaar en instellen van beroep is ook een zorgvuldige aangelegenheid. De wet stelt eisen aan de inhoud van een bezwaar- en beroepschrift.

Meer in Ambtenarenrecht
Advocaat insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Ambtenarenrecht: ontslagvergoeding of wachtgeld?

Het ambtenarenrecht lijkt soms een beetje op het arbeidsrecht. Toch is het een rechtsgebied op zich. Zo veel als er...

Sluiten