1 min lezen

vergadering

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Betekenis ‘vergadering’

Met het begrip ‘vergadering’ wordt enerzijds het orgaan bedoeld dat bevoegd is beslissingen te nemen in de VvE en anderzijds de periodiek terugkerende activiteit waarbij de eigenaren samenkomen en de gang van zaken binnen de VvE bespreken. Als zij tijdens de vergadering stemrecht uitoefenen dan handelen zij als het orgaan vergadering.

Op de volgende pagina’s treft u meer informatie over de (activiteit) vergadering. In het bijzonder zal worden ingegaan op het uitbrengen van stemmen en het quorum, de manier van stemmen (bijvoorbeeld door handopsteken of elektronisch), de oproeping voor de vergadering en de termijn daarvoor, de zogenaamde tweede vergadering voor het geval het quorum niet is behaald, en tot slot de rechtsgeldigheid van besluiten en wanneer zij nietig of vernietigbaarzijn.

Nieuws-
brief

Ravel Residence