1 min lezen

rechtsgeldigheid besluiten

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

In de splitsingsakte staan diverse formele vereisten die bij het organiseren van een vergadering in acht moeten worden genomen. Het is heel belangrijk om dat ook te doen want als de VvE zich er niet aan zou houden, zou dat kunnen leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van de al dan niet genoemde besluiten.

Oproeping

Zo zal allereerst moeten worden voldaan aan de oproepingsvereisten. De uitnodiging moet op de juiste manier worden verzonden (bijvoorbeeld via post naar het woonadres van de eigenaar) en daarbij moet de juiste oproepingstermijn in acht worden genoemd (bijvoorbeeld 8 of 15 dagen, afhankelijk van het reglement van de VvE). Daarnaast moet de uitnodiging vermelden over welke punten zullen worden gesproken in de vergadering. Als niet wordt voldaan aan de oproepingsvereisten dan zijn de ter vergadering genomen besluiten (vaak) vernietigbaar.

Quorum

Als het quorum niet is gehaald dan is het gevolg dat de VvE helemaal geen besluiten kan nemen. Het besluit is dan nietig en wordt geacht niet te bestaan. Als het quorum niet is gehaald zal een zogenaamde tweede vergadering moeten worden georganiseerd. Opmerking verdient dat in het modelreglement 2006 het quorumvereiste voor de meeste besluiten is afgeschaft.

Vereisten stemmenmeerderheid

Tot slot geldt dat als aan alle formele vereisten voor het rechtsgeldig kunnen vergaderen is voldaan, elk specifieke besluit ook met de juiste stemmenmeerderheid moet worden genomen. Als niet aan dat vereiste is voldaan, dan is het besluit simpelweg niet tot stand gekomen en is het nietig. Het bestaat dan niet.

Nieuws-
brief

Ravel Residence