2 min lezen

nietig/vernietigbaar

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Het verschil tussen een nietig en een vernietigbaar besluit is genuanceerd, maar daarom niet minder belangrijk. Dat geldt met name voor VvE’s, zoals uit het hiernavolgende zal blijken.

Nietig besluit

Een nietig besluit wordt geacht niet te bestaan. Het gaat dan om besluiten die niet zijn genomen met de vereiste meerderheid, in een vergadering waarbij het quorum niet is gehaald of besluiten die in strijd zijn met de wet of de splitsingsakte. Als een eigenaar zich jegens de VvE zonder succes zou beroepen op de nietigheid van een besluit, dan kan hij zich tot de rechter wenden om een verklaring voor recht te vorderen dat een besluit nietig is. Die procedure moet worden ingeleid met een dagvaarding.

Vernietigbaar besluit

Als een besluit is genomen zonder dat bijvoorbeeld aan de oproepingsvereisten voor de vergadering is voldaan, of als het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid is het (vaak) vernietigbaar. In tegenstelling tot een nietig besluit, bestaat een vernietigbaar besluit wel en blijft het bestaan totdat het succesvol is vernietigd. Om dat te doen zal degene die het besluit wil vernietigen zich met een verzoekschrift moeten wenden tot de kantonrechter. Dat moet binnen een maand nadat de verzoeker kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen van het besluit. Die één-maand-termijn geldt niet bij de verklaring voor recht dat een besluit nietig is.

Belang van het onderscheid

Zoals hierboven omschreven is het onderscheid niet alleen van belang voor de geldigheid van het besluit, maar ook voor de rechtsingang. Een verzoek om een besluit te vernietigen wordt namelijk ingeleid met een verzoekschrift, en een verklaring voor recht dat een besluit nietig is met een dagvaarding. Daarnaast geldt dat het verzoek een besluit te vernietigen moet worden ingediend binnen een maand nadat kennis is genomen van het besluit. Terwijl deze termijn voor een verklaring van recht dat een besluit nietig is, niet bestaat.

Nieuws-
brief

Ravel Residence