1 min lezen

oproeping

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

De voorzitter van de vergadering zal de vergadering organiseren, zo dikwijls als hij dat nodig acht. Ook kan de voorzitter een vergadering bijeenroepen indien een bepaalt (in de splitsingsakte vermeld) percentage van de stemgerechtigden hem daarom verzoekt.

Manier van oproeping

De oproeping voor de vergadering moet schriftelijk geschieden. Daarbij moet worden vermeld wanneer de vergadering wordt gehouden, waar, en over welke punten zal worden gesproken. Daarbij moet ook een oproepingstermijn in acht worden genomen. Die termijn (meestal 8 of 15 dagen, exclusief de dag van oproeping en exclusief de dag van de vergadering) staat vermeld in de splitsingsakte.

Gevolgen onjuiste oproeping

Als de oproeping niet op de juiste wijze wordt gedaan of als de oproepingstermijn niet in acht wordt genomen, dan is het gevolg dat eventueel ter vergadering genomen besluiten vernietigbaar zijn. Het is dus van belang om de formele vereisten verbonden aan de oproeping in acht te nemen. Zodat de VvE, na een besluit, niet in onzekerheid hoeft te verkeren of een eigenaar alsnog een verzoek tot vernietiging bij de rechtbank in zal dienen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence