2 min lezen

manier van stemmen

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

De voorzitter van de vergadering bepaalt op welke manier stemmen ter vergadering kunnen worden uitgebracht. De meest voorkomende manieren van stemmen worden hieronder besproken zoals: stemmen door hand opsteken, stemmen aan de hand van stembriefjes, elektronisch stemmen en tot slot het schriftelijk uitbrengen van stemmen (buiten de vergadering om).

Handopsteken

Met name bij kleine VvE’s wordt vaak gestemd door middel van handopsteken. De voorzitter vraagt simpelweg of de aanwezigen voor het besluit zijn en telt vervolgens het aantal handen dat wordt opgestoken. Daarna vraagt hij wie er tegen het besluit zijn en telt opnieuw het aantal opgestoken handen. Het is een eenvoudige en snelle manier van stemmen. Het nadeel van deze manier van stemmen is dat er niet wordt vastgelegd wie welke stem uitbrengt, en controle houden of er geen dubbele stemmen worden uitgebracht is lastig. Dat nadeel is met name bij de grotere VvE’s aanwezig.

Stembriefjes

Daarom wordt bij grotere VvE’s vaak gestemd door middel van stembriefjes. Op dat briefje schrijft de eigenaar die zijn stemt uitbrengt van welk appartementsrecht hij eigenaar is en vervolgens, of hij voor, of tegen het besluit stemt of blanco stemt. Een groot voordeel van deze manier van stemmen is dat eenvoudig kan worden gecontroleerd of alle op de presentielijst genoemde appartementseigenaren, een stem hebben uitgebracht (en niet namens meer appartementsrechten dan op de presentielijst staan vermeld). Daarnaast kan het bestuur altijd in de administratie van de VvE terugvinden of de in de notulen vermelde besluitvorming, wel juist is. Nadeel van deze manier van stemmen is dat het tellen en controleren van de stembriefjes een tijdrovende en ingewikkelde klus kan zijn. Met name bij zeer grote VvE’s.

Elektronisch stemmen

Bij zeer grote VvE’s wordt daarom vaak gewerkt met een manier van elektronisch stemmen. Elke appartementseigenaar krijgt bij aanvang van de vergadering een elektronisch stemkastje met daarop bijvoorbeeld een groene, rode en witte knop. Daarmee kan wanneer een besluit in stemming wordt gebracht voor, tegen of blanco gestemd worden.

Schriftelijk stemmen (brief, e-mail of fax)

Besluiten kunnen ook buiten de vergadering om worden genomen. De voorwaarden die veel splitsingsaktes stellen, is dat alle appartementsgerechtigden dan hun stem moeten uitbrengen en daarnaast dat het besluit unaniem genomen wordt. Als niet aan die voorwaarden is voldaan dan kan een besluit niet buiten de vergadering om genomen worden, en dient dus alsnog een vergadering te worden georganiseerd.

Nieuws-
brief

Ravel Residence