Harde Brexit? Dit zijn de gevolgen voor internationale geschillen!

Het Verenigd Koninkrijk wil zich per 31 oktober 2019 uit de Europese Unie terugtrekken. Indien de EU en het VK geen akkoord sluiten – de zogenaamde ‘harde Brexit’ – is het VK vanaf die datum geen lid meer van de EU. Dit heeft gevolgen voor internationale geschillen. Procesadvocaat Lennard Noordzij legt uit.

Hoe is het nu?

Op dit moment bevat de EEX-Verordening regels voor het aanwijzen van een bevoegde rechter in een zaak tussen (bijvoorbeeld) een Engelse eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
en een Nederlandse gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
. Ook zijn er bepalingen over het eenvoudig ten uitvoer leggen van een vonnis. Een Engels vonnis kan nu nog zonder Tussenkomst Wanneer een derde een zelfstandige procespartij wil innemen in een reeds aanhangig geschil.
» Meer over tussenkomst
tussenkomst
van de Nederlandse rechter in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Gevolgen van een harde Brexit

Als het VK de EU verlaat zonder akkoord, gelden die afspraken niet meer. Samengevat is dit de situatie na een harde Brexit:

Bevoegde rechter
1. Op procedures tegen een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige partij, gestart voor 31 oktober 2019 bij een Nederlands gerecht, blijven de huidige regels (de EEX-verordening) van toepassing. Op procedures tegen een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige partij die op of na 31 oktober 2019 bij een Nederlands gerecht zijn gestart – bijvoorbeeld op grond van een forumkeuzebeding Een contractuele bepaling waarin de bevoegde rechter voor beslechting van geschillen door partijen wordt aangewezen.
» Meer over forumkeuzebeding
forumkeuzebeding
– is de EEX-verordening niet langer van toepassing. Dit kan ertoe leiden dat de Nederlandse rechter zichzelf voor 31 oktober 2019 nog wel bevoegd had geacht om kennis te nemen van een geschil tussen een Engelse en Nederlandse partij, maar vanaf die datum niet meer.

Erkenning en tenuitvoerlegging vonnissen
2. Rechterlijke beslissingen uit het Verenigd Koninkrijk die niet vóór 31 oktober 2019 in Nederland ten uitvoer zijn gelegd, kunnen niet zonder tussenkomst van de Nederlandse rechter in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Ook niet als:

• de beslissing van de rechter vóór 31 oktober 2019 werd gegeven of
• de tenuitvoerleggingsprocedure vóór 31 oktober 2019 werd ingeleid.

Betalingsbevelprocedure en Europese procedure geringe vorderingen

3. Het bovenstaande geldt ook voor de Europese betalingsbevelprocedure voor niet-betwiste Europese geldvorderingen of de Europese procedure voor geringe vorderingen bij betwiste Europese vorderingen tot € 5.000,-.

Geschil Verenigd Koninkrijk? Onderneem actie!

Indien u een vonnis uit het Verenigd Koninkrijk bezit op een Nederlandse partij, een (onbetwiste) vordering heeft op een partij in het Verenigd Koninkrijk of een partij uit het Verenigd Koninkrijk heeft een vordering op u, dan is het zaak uw situatie met spoed te laten beoordelen. Stilzitten kan ertoe leiden dat een in Engeland verkregen vonnis waardeloos wordt of dat een nieuwe gerechtelijke procedure in Nederland moet worden gevoerd, met alle kosten van dien.

More in Procesrecht
Mag deelnemer Miljoenenjacht het spel alsnog afmaken van de rechtbank?
Mag deelnemer Miljoenenjacht het spel alsnog afmaken?

In 2013 drukt een deelnemer aan het televisieprogramma Miljoenenjacht per ongeluk op de ‘rode knop’. De deelnemer – een Brabantse...

Close