2 min lezen

Europees beslagbevel vergemakkelijkt beslagleggen in buitenland

NL

Per 1 november 2016 is het wetsvoorstel voor de invoering van een Europese bevel tot conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
op bankrekeningen aangenomen. Deze nieuwe ontwikkeling zal de inning van vorderingen uit het buitenland gaan vergemakkelijken. Advocaat incassorecht en curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
Thomas van Vugt licht de totstandkoming en werkwijze van het Europees beslagbevel toe.

 

 

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Op 15 mei 2014 is een Europese verordening aangenomen tot vaststelling van een procedure voor een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Het idee achter deze verordening is om de grensoverschrijdende inning van vorderingen in burgerlijke- en handelszaken te vergemakkelijken. In dat kader is in de verordening een procedure opgenomen waarmee conservatoir beslag kan worden gelegd op een bankrekening in een andere lidstaat (overigens met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken).

Wat houdt een conservatoir beslag in?

Een conservatoir beslag is kort gezegd een actie die door een schuldeiser kan worden uitgeoefend voordat een schuldeiser een vonnis heeft verkregen bij een rechtbank waarmee vermogensbestanddelen van een schuldenaar in afwachting van een procedure kunnen worden geconserveerd.

Europese beslag verordening nu nog omslachtig

Om beslag te kunnen leggen op een bankrekening in een andere lidstaat is een schuldeiser momenteel genoodzaakt om een verzoek tot conservatoir beslag aanhangig te maken bij de rechtbank van het land waarin een bankrekening wordt aangehouden. Daar komt verandering in. Inmiddels is er een wetsvoorstel in behandeling die uitvoering geeft aan de Europese verordening.

Toekomstig Europees bevel tot conservatoir beslag

In de toekomst zal een schuldeiser zich tot een Nederlandse rechter kunnen wenden met een verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag. Indien het bevel na toetsing wordt uitgevaardigd kan conform het verzoek in een andere lidstaat conservatoir beslag op een bankrekening worden gelegd.

Verzoek tot verkrijging van een beslagbevel

Een verzoek tot verkrijging van een beslagbevel kan in iedere fase voor of tijdens een procedure worden gedaan. Het verzoek kan ook worden gedaan als een gerechtelijke beslissing is gegeven. Voorwaarden waaraan een verzoek moet voldoen hangen onder meer samen met de fase waarin het verzoek wordt gedaan.

Wetsvoorstel Europees beslagbevel aangenomen

Het wetsvoorstel werd op 1 november 2016 als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. De afkondiging en inwerkingtreding volgt op korte termijn.

Thomas van Vugt

Thomas

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence