Aegon bewijst via Social Media in rechtszaak fraude door een verzekerde

In een opmerkelijke recente rechtzaak heeft Aegon via Hyves en Google ontdekt dat een verzekerde  geen kasplantje was, maar in staat was de Alpe d’Huez te beklimmen en als supporter wedstrijden van Heracles bij te wonen. Aegon heeft hierdoor betalingen kunnen terugvorderen. Social media hebben steeds meer gevolgen voor de rechtspraak. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten legt uit. 

Verzekeraar ontdekt via social media fraude

De rechtbank Almelo heeft op 21 december 2011 geoordeeld dat een verzekerde forse bedragen moest terugbetalen aan verzekeraar Aegon. Deze bedragen waren vanaf 2004 aan een stratenmaker uitgekeerd omdat hij tijdens het verrichten van bestratingswerkzaamheden door de bak van een kraan was geraakt en vanaf 2 december 2004 op grond van de WAZ 80 tot 100% arbeidsongeschikt was verklaard. Vanaf 2010 heeft Aegon op basis van een verzekering minimaal € 110.000,- uitgekeerd wegens de door de stratenmaker gederfde inkomsten. Nadien gaf deze stratenmaker in 2009 te kennen dat hij nog steeds in een zeer slechte conditie verkeerde, niet met zijn nek kon draaien, soms nauwelijks uit zijn bed kon komen en zeer beperkt was op sociaal gebied: hij nam nauwelijks meer deel aan enige vorm van sociale activiteiten.

Hyves en Google leveren bewijs in procedure

Uit door Aegon via Hyves en Google verricht onderzoek is echter gebleken dat de stratenmaker van 2005 t/m 2009 ieder jaar deelnam aan de Amstel Curacao Race (een wielerrace van 80 km), in maart 2008 in oostenrijk had geskied en in 2008 en 2009 de Alpe d’Huez had beklommen. Bovendien bleef hij voetbalwedstrijden van Heracles bijwonen en was hij chauffeur en “psychologisch begeleider” van het zaalvoetbalteam van oud-Heracles. Ook verrichte hij acquisitie-werkzaamheden voor het stratenmakersbedrijf. De rechtbank achtte hem dan ook wel degelijk in staat om stratenmakerswerkzaamheden te verrichten en oordeelde dat Aegon diverse betalingen onverschuldigd had verricht zodat deze moesten worden terugbetaald. Op internet geplaatste gegevens hebben er dus voor gezorgd dat deze verzekeraar haar vordering tot terugbetaling van verrichte voorschotten goed heeft kunnen onderbouwen. Lees hier de gehele uitspraak van de rechtbank Almelo.

Linkedin leverde in 2011 bewijs voor schenden relatiebeding

Ook Linkedin wordt steeds meer gezien als een tool om bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
te verzamelen voor een juridische procedures. Zo heeft een bedrijf in 2011 kunnen aantonen dat een oud-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door via Linkedin relatie van een klant van zijn oud-werkgever te worden. Deze oud-werknemer moest daardoor boetes aan zijn vorige werkgever betalen. Ook Linkedin blijkt dus een nuttige tool om bewijs te verzamelen voor een rechtszaak.

Arbeidsrecht advocaat in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht hebben veel ervaring met het procederen over verschillende soorten geschillen op het gebied van het arbeidsrecht.

More in Arbeidsrecht
Netherlands Commercial Court opent in 2017 haar deuren!
Reorganisatie en ontslag

Als gevolg van de economische malaise zijn er in 2011 veel reorganisaties geweest, en het ziet ernaar uit dat er...

Close