3 min lezen

Aanvang verjaringstermijn bij een onjuist belastingadvies

NL

Wanneer er door een ingeschakelde belastingadviseur een onjuist belastingadvies wordt gegeven, ben je daar vaak niet onmiddellijk van op de hoogte. Hier kom je na maanden of soms zelfs jaren pas achter. Wanneer de belastingadviseur hiervoor verantwoordelijk is en je hierdoor schade hebt geleden dan zul je deze adviseur daarvoor aansprakelijk willen stellen. Maar wanneer ben je hiermee nog op tijd? Advocaat aansprakelijkheidsrecht Gea Flapper bespreekt aan de hand van een recent arrest hoe het zit met de aanvang van de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
bij het verkrijgen van een onjuist advies.

Onjuist belastingadvies

Een belastingadviseur werd aansprakelijk gesteld voor schade die een benadeelde had geleden in verband met het door de adviseur gegeven belastingadvies. De adviseur had bepaalde belastingconstructies doorgevoerd. Met als gevolg dat de inspecteur naheffingsaanslagen aan de benadeelde had opgelegd, omdat er geen dividendbelasting was afgedragen.

In bezwaar en beroep

De benadeelde ging hiertegen in bezwaar en beroep. Zowel de rechtbank als het hof hield deze naheffingsaanslagen echter in stand. Waarna de benadeelde zijn belastingadviseur aansprakelijk stelde voor het geven van een onjuist advies en zij schadevergoeding eiste. Hiervoor startte zij een civiele procedure.

Vordering verjaard

Zowel de rechtbank als het hof wees de vordering van de benadeelde echter af omdat die inmiddels zou zijn verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
. De verjaringstermijn van vijf jaren in dit soort aansprakelijkheidszaken gaat namelijk lopen vanaf de dag volgende op de dag waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. De verjaringstermijn was volgens de rechtbank en het hof aangevangen op het moment dat de benadeelde de naheffingsaanslagen had ontvangen, omdat zij op dat moment voldoende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
had dat de schade werd veroorzaakt door de ondeugdelijke belastingconstructie van de adviseur.

Wanneer sprak van voldoende zekerheid?

De benadeelde liet het hier niet bij zitten en stelde cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
in bij de Hoge Raad. Hier ging het om de vraag op welk moment de benadeelde voldoende zekerheid had verkregen dat de schade werd veroorzaakt door foutief handelen van de belastingadviseur. Wanneer hier sprake van is, hangt af van relevante omstandigheden van het geval.

Belastingadviseur stelde benadeelde meermaals gerust

Een belangrijke omstandigheid in onderhavige zaak was dat de deskundige belastingadviseur de benadeelde meermaals gerust had gesteld en haar ervan had verzekerd dat de doorgevoerde belastingconstructie wel degelijk juist was. De benadeelde betoogde dat om die reden van “het hebben verkregen van voldoende zekerheid” ten tijde van de ontvangst van de naheffingsaanslagen nog geen sprake was.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het hof deze omstandigheid ten onrechte niet had meegenomen in zijn oordeel. Van belang is dus dat in bepaalde omstandigheden een benadeelde pas geacht kan worden voldoende zekerheid te hebben dat zij als gevolg van het handelen van de betrokken persoon (i.c. de belastingadviseur) schade heeft geleden als zij kennis heeft verkregen van een juridisch advies of een rechterlijk oordeel.

Gea Flapper

Gea Flapper

Gea is sinds 2012 werkzaam als advocaat in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, incasso en procesrecht Volg Gea op LinkedIn en Twitter.

Ravel Residence