Terug
z

zaakschade

Zaakschade ziet op schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak. Hierbij kun je denken aan reparatiekosten of vervangingskosten. Ook de waardevermindering van een zaak (door bijvoorbeeld beschadiging) valt onder zaakschade.

Zaakschade onderscheidt zich van zuivere vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
waarmee de schade wordt bedoeld die niet is terug te voeren op beschadiging van een zaak. Bijvoorbeeld gevolgschade Schade welke indirect wordt veroorzaakt door een schadeveroorzakende gebeurtenis.
» Meer over gevolgschade
gevolgschade
of vertragingsschade De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de overeenkomst.
» Meer over vertragingsschade
vertragingsschade
.

Zaakschade en zuivere vermogensschade zijn beide vormen van materiële schade Schade aan het vermogen van de benadeelde
» Meer over materiële schade
materiële schade
, schade welke kan worden uitgedrukt in geld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op