Terug
g

gevolgschade

Gevolgschade is schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis. Gevolgschade onderscheidt zich van directe schade: de vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
welke direct wordt veroorzaakt door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bijvoorbeeld de schade die is ontstaan door het bluswater bij een brand. De brand heeft deze schade niet rechtstreeks veroorzaakt maar de waterschade is wel een gevolg van de brand.

In het aansprakelijkheidsrecht komt de term gevolgschade veelvuldig voor. Bij verzekeringen wordt vergoeding van gevolgschade vaak uitgesloten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op