Terug
v

vertragingsschade

De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Een schuldenaar is enkel verplicht deze schade te betalen over de periode dat hij in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is geweest. De schade kan bijvoorbeeld zien op het tijdelijk moeten regelen van vervangende zaken of het inhuren van een derde gedurende de vertraging.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op