Terug
f

financieringsvoorbehoud

Een ontbindende voorwaarde Een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden van een gebeurtenis vervallen.
» Meer over ontbindende voorwaarde
ontbindende voorwaarde
welke inhoudt dat een koper de ontbinding van een koopovereenkomst (met betrekking tot onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
) kan inroepen als hij zijn financiering niet rond krijgt.

Een financieringsvoorbehoud wordt zo goed als standaard opgenomen in koopcontracten betreffende woningen. Het voorbehoud is slechts beperkte tijd geldig. Als de koper niet binnen die termijn een beroep doet op de ontbindende voorwaarde, is hij gebonden aan de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op