Terug
o

ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden van een gebeurtenis vervallen. Zolang de voorwaarde zich niet voordoet, loopt de verbintenis.Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het niet rond krijgen van een financiering voor de aankoop van een onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
binnen een bepaalde termijn (het financieringsvoorbehoud De mogelijkheid voor een koper om de ontbinding van een koopovereenkomst in te roepen als hij zijn financiering niet rond krijgt.
» Meer over financieringsvoorbehoud
financieringsvoorbehoud
).

De ontbindende voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat alles dat op grond van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
was gepresteerd vóór de vervulling van de ontbindende voorwaarde, is niet onverschuldigd verricht. Wel ontstaat er door de vervulling van de ontbindende voorwaarde een ongedaanmakingverbintenis. Op grond hiervan is de schuldeiser verplicht de reeds verrichte prestaties ongedaan te maken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op