Terug
b

bijzondere titel

De wet maakt voor de wijze van verkrijging van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
onderscheid in verkrijging onder bijzondere titel en verkrijging onder algemene titel Overdracht als gevolg van een rechtsfeit. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging.
» Meer over algemene titel
algemene titel
.

Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
, door verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
en door onteigening, en voorts op overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

Onder overdracht onder bijzondere titel wordt meestal gedoeld op koop, omdat koop de meest voorkomende reden (‘titel’) is voor overdracht. Koop verplicht immers tot overdracht (en een daartegenover staande betaling van een koopprijs).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op