Terug
a

algemene titel

De wet maakt onderscheid in verkrijging van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
onder algemene en bijzondere titel Overdracht op grond van een daartoe aangegane of bestaande verplichting, zoals op grond van koop.
» Meer over bijzondere titel
bijzondere titel
. Waar verkrijging onder bijzondere titel een specifieke verplichting tot overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
meebrengt, is bij verkrijging onder algemene titel in principe sprake van een rechtsfeit dat vanzelf leidt tot de overdracht. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is verkrijging door erfopvolging.

Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie (als bedoeld in artikel 2:309 BW), door splitsing als bedoeld in artikel 2:334a BW, alsmede door de goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op