Terug
s

statutenwijziging

De statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
bevatten bepalingen over het bestuur, aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
, een eventuele raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
, ontbinding en vereffening Liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap
» Meer over vereffening
vereffening
. Als er omtrent deze onderwerpen iets wezenlijks verandert, kan het nodig zijn dat de statuten worden gewijzigd. Ook bij een wijziging van de naam van de rechtspersoon, moeten de statuten worden aangepast. Dit gaat bij notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
.

Meerderheid van stemmen

Hoe statuten moeten worden gewijzigd en of dit überhaupt mogelijk is, staat in de statuten zelf beschreven. Meestal kunnen statuten worden gewijzigd met een meerderheid van stemmen van de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders (BV), de leden (vereniging) of het bestuur ( stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op