Terug
p

procuratiehouder

Een persoon die gevolmachtigd is om een onderneming te vertegenwoordigen en bevoegd is om namens die onderneming handelingen te verrichten. Een procuratiehouder is niet de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
of bestuurder. procuratie Een (doorlopende) volmacht tot vertegenwoordiging van een vennootschap door een ander dan de bestuurders.
» Meer over procuratie
Procuratie
geschiedt meestal bij bestuursbesluit Een bestuursbesluit is een besluit genomen door het bestuur van een rechtspersoon. 
» Meer over bestuursbesluit
bestuursbesluit
.

De doorlopende volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
kan worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
. Een procuratie kan beperkt zijn bijvoorbeeld enkel tot het aangaan van bepaalde contracten.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op