procuratie (mv: procuraties)

Een (doorlopende) volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
tot vertegenwoordiging van een vennootschap door een ander dan de bestuurders. Procuratie geschiedt meestal bij bestuursbesluit. Iemand met vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt procuratiehouder Een door het bestuur gevolmachtigde persoon om een onderneming te vertegenwoordigen.
» Meer over procuratiehouder
procuratiehouder
genoemd. De volmacht kan worden ingeschreven in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:130, 2:240