Terug
p

procuratie

Een (doorlopende) volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
tot vertegenwoordiging van een vennootschap door een ander dan de bestuurders. Procuratie geschiedt meestal bij bestuursbesluit Een bestuursbesluit is een besluit genomen door het bestuur van een rechtspersoon. 
» Meer over bestuursbesluit
bestuursbesluit
. Iemand met vertegenwoordigingsbevoegdheid De bevoegdheid van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon te vertegenwoordigen.
» Meer over vertegenwoordigingsbevoegdheid
vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt procuratiehouder Een door het bestuur gevolmachtigde persoon om een onderneming te vertegenwoordigen.
» Meer over procuratiehouder
procuratiehouder
genoemd. De volmacht kan worden ingeschreven in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
handelsregister
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op