Terug
d

doel (statutair)

In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
staat het doel van de vennootschap omschreven. De besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie  onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting dienen in de notariële  akte waarbij zij worden opgericht statuten te bevatten. Het is verplicht om een doelstelling op te nemen bij de oprichting van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is gebonden aan haar eigen doelomschrijving. 

Doeloverschrijding

Voorzover de doelomschrijving de bevoegdheden van bestuurders betreft, heeft de doelomschrijving interne werking. Treden de bestuurder buiten hun bevoegdheden, dan komen zij hun verplichtingen jegens de rechtspersoon niet na. Dit heet doeloverschrijding Een rechtshandeling die niet past bij de doelomschrijving van de betreffende rechtspersoon.
» Meer over doeloverschrijding
doeloverschrijding
.

Als de rechtspersoon een rechtshandeling verricht welke niet past bij de doelomschrijving van de betreffende rechtspersoon en de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
wist of behoorde te weten dat er sprake was van doeloverschrijding, dan kan de rechtspersoon de rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
vernietigen. Dit wordt de externe werking van de doelomschrijving genoemd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op