Terug
p

pandrecht

Een pandrecht is een beperkt recht Een zakelijk recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkte recht is bezwaard.
» Meer over beperkt recht
beperkt recht
strekkende om op de daaraan onderworpen goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Pandrechten kunnen op alle goederen worden gevestigd, behalve op registergoederen. Vaak wordt een pandrecht gevestigd op roerende zaken zoals inventaris, of op vorderingen.

Pandrecht op een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
, op een recht aan toonder of order, of op het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht, wordt gevestigd door de zaak of het toonder- of orderpapier te brengen in de macht van de pandhouder of van een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen. De vestiging van een pandrecht ( verpanding Verpanding is het vestigen van een pandrecht op een goed.
» Meer over verpanding
verpanding
) op een recht aan order of op het vruchtgebruik daarvan vereist tevens endossement. Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op