Terug
v

verpanding

Verpanding is het vestigen van een pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
op een goed. Een pandrecht is een beperkt recht Een zakelijk recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkte recht is bezwaard.
» Meer over beperkt recht
beperkt recht
strekkende om op de daaraan onderworpen goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Pandrechten kunnen op alle goederen worden gevestigd, behalve op registergoederen. Vaak wordt een pandrecht gevestigd op roerende zaken zoals inventaris, of op vorderingen.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op